Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 MEDIJI O NAS
Kopačevi očitki glede TEŠ 6 so neutemeljeni
18.10.2010
Uroš Rotnik je bil rojen leta 1968, pri 24 letih je diplomiral na ljubljanski fakulteti za strojništvo, kjer je leta 1999 magistriral, pred petimi leti pa doktoriral. Vso delovno dobo je zaposlen v Termoelektrarni Šoštanj, kjer je septembra lani nastopil že tretji mandat direktorja. Je član upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije. Predseduje nadzornemu svetu Slovenske odškodninske družbe, na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je bil lani izvoljen za docenta za predmetno področje energetika. Pred tremi leti je dobil priznanje Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta za posameznike...Reporte, 18.10.2010, str. 28

  Prenesi datoteko
Sindikati in delodajalci so proti
15.10.2010
Na seji ESS ta torek se je prvič v 16 letih delovanja tega organa zgodilo, da vlada za predloge sprememb zakona o delovnih razmerjih (ZDR) • gre za skrajšanje o- dpovednih rokov in znižanje odpravnin ni dobila niti podpore sindikatov niti delodajalcev. Minister za delo bo, če vlada ne bo odločila drugače, predloge vseeno posredoval v državni zbor... Delavska enotnost, 15.10.2010, str. 3

  Prenesi datoteko
Bohorič za lastne delnice že več kot tri milijone
15.10.2010
Kranjski finančni holding Sava upokojenega predsednika uprave Janeza Bohoriča je od 19. avgusta letos do minulega torka za nakupe lastnih delnic porabila 3,22 milijona evrov. Tako ima skupaj 1,09 odstotka glasovalnih pravic... Finance, 15.10.2010, str. 11

  Prenesi datoteko
Pravica delavcev ob prenosu podjetja ali njegovega dela
14.10.2010
Prispevek obravnava aktualna vprašanja varstva pravic delavcev ob prenosu podjetja ali njegovega dela. Poleg ključnega vprašanja, kdaj gre za prenos podjetja ali njegovega dela oziroma za spremembo delodajalca po 73. členu ZDR (oziroma direktive), je obravnavano vprašanje ohranitve oziroma možnosti spremembe pravic delavcev pri delodajalcu prevzemniku, dopustnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v povezavi s spremembo delodajalca, možnosti delavca, da ugovarja prehodu k delodajalcu prevzemniku, in vprašanje solidarne odgovornosti delodajalca, prenosnika za terjatve, ki zapadejo po datumu prenosa.... HRM, 13.10.2010, str. 49

  Prenesi datoteko
NFD1 ID v prodajo netržnih naložb?
13.10.2010
Investicijska družba NFD 1, zadnja izmed investicijskih družb, ki še ni sprožila postopkov za preoblikovanje v vzajemni sklad, naj bi že vkratkemobjavila javnirazpis za prodajo netržnih naložb. To naj bi, kot so včeraj sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev, po včerajšnji skupščini NFD 1 ID napovedal predsednik uprave družbe za upravljanje NFD Roman Ambrož... Dnevnik, 13.10.2010, str. 24

  Prenesi datoteko
Da javnost ne bo zavedena
13.10.2010
Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju Inštitut) je v Uradnem listu RS št. 75/2010 objavil Pojasnilo št. 8 Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (v nadaljevanjuMSOV)... Večer, 13.10.2010, str.23

  Prenesi datoteko
Ne računajte na prevzem Mercatorja
13.10.2010
Kmalu bo zasebni naložbeni sklad Mid Europa začel pregledovati Mercatorjeve dokumente. Uradno kupuje 11-odstotni delež NLB, neuradno je slišati, daje ponudbo poslal še nekaterim drugim bankam. Nakupu večine 23,3- odstotnega deleža trgovca, ki je v lasti skupine Laško, pa je po neuradnih informacijah najbliže sklad CVC Capital... Finance, 13.10.2010, str. 9

  Prenesi datoteko
Pristojnosti cenilcev
12.10.2010
Slovenski inštitut za revizijo je v Uradnem listu (št 75/2010) objavil Pojasnilo št 8 Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)...Finance, 12.10.2010, str. 18

  Prenesi datoteko
Pripravništvo in individualne pogodbe o zaposlitvi
12.10.2010
Z zakonom ali s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik tisti, ki prvič začne opravljati delo kot pripravnik in sicer ustrezno vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Podjetnik, 12.10.2010, str. 67

  Prenesi datoteko
Stečajna upraviteljica bo pregledala delo Hilde Tovšak
12.10.2010
Kje vzeti denar za izredno in posebno revizijo? - Marijan Kocbek meni, da reviziji po uvedbi stečaja Vegrada nista več smiselni... Delo, 12.10.2010, str. 10

  Prenesi datoteko
Banke so za propade podjetij krive vsaj toliko kot menedžerji
11.10.2010
S krizo preteklim iluzijam o finančnem perpetuumu mobile niso podlegli le menedžerji in bankirji; podlegli so jim tudi politiki in povsem običajni ljudje... Delo, 11.10.2010, str. 29

  Prenesi datoteko
Spet stavke?
11.10.2010
Finance, 11.10.2010, str. 13

  Prenesi datoteko
Zdravko Počivalšek ne počiva
06.10.2010
Združenje Managerje za managerja Leta izbralo predsednika uprave Term Olimia, tistega managerja, ki mu ni uspelo kupiti podjetja, uspeva pa mu dosegati spoštovanja vredno rast... Manager, 06.10.2010, str. 4

  Prenesi datoteko
Afera, ki je ni bilo
05.10.2010
Dan pred iztekom mandata (29. septembra) je komisija za preprečevanje korupcije ptujskega župana Štefana Celana opozorila, da funkcija poklicnega župana ni združljiva s članstvom oziroma opravljanjem dejavnosti nadzora v osebi zasebnega prava. V opozorilu je zahtevala, da mora v tridesetih dneh prenehati odpravljati nadzorniško funkcijo v delniški družbi Komunalno podjetje Ptuj... Štajerski tednik, 05.10.2010, str. 3

  Prenesi datoteko
Na poti likvidacije
05.10.2010
Žalostna usoda. Po Labodu in Beti še ta mesec predlog likvidacije Kometa... Žurnal24 Dolenjska, 05.10.2010, str. 4

  Prenesi datoteko
Stavka tudi v energetiki
05.10.2010
»Zadeve so zelo resne. Jasno smo povedali, da so elektrodistribucije državna lastnina. Eno leto se pogovarjamo z ministrstvom, pa smo zdaj na točno istem mestu kot takrat, ko smo začeli,« pravi Franc Dolar...Delo, 05.10.2010, str.3

  Prenesi datoteko
Medved še ne bo odšel na zimsko spanje
04.10.2010
Na ljubljansko borzo se je pretekli teden spet vrnilo negativno vzdušje. Prometa je bilo skupaj za slabih osem milijonov evrov, karje v povprečju le poldrugi milijon evrov dnevno. Indeks SBITOPje na tedenski ravni izgubil 1,3 odstotka vrednosti...Delo, 04.10.2010, str. 33

  Prenesi datoteko
Bo kdo odgovarjal za sporne poslovne odločitve?
30.09.2010
Gorenjsko gospodarstvo je v največjih težavah po osamosvojitvi. Grozeči stečaj Merkurja ogroža tisoče delovnih mest in po izračunu časopisa Finance lahko s propadom vsega malega in srednjega podjetništva, kije bilo navezano na Merkur, povzroči dodatnih 800 milijonov evrov škode na Gorenjskem... Demokracija, 30.09.2010, str. 7

  Prenesi datoteko
ATVP kaznoval šest bank
30.09.2010
Agencija za trg vrednostnih papirjev jim očita usklajeno delovanje pri lanski zaplembi delnic »najboljšega soseda« in kršitev zakona o prevzemih...Delo, 30.09.2010, str. 9

  Prenesi datoteko
Sodba v tožbi DPR zoper SIJ in državo do konca leta
30.09.2010
Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil včeraj narok v tožbi Družbe pooblaščenke Ravne (DPR) zoper državo in SIJ - Slovensko industrijo jekla, v kateri mali delničarji zahtevajo 20- odstotne poslovne deleže v jedrnih jeklarskih družbah Metal in Noži Ravne, v podrejeni tožbi pa odškodnino zaradi domnevnega oškodovanja malih delničarjev pri prodaji SIJ ruskemu Koksu... Večer, 30.09.2010, str. 10

  Prenesi datoteko
V Savi iščejo junake, ki bodo kupovali delnice družbe
30.09.2010
Sava je, sodeč po spremembah v KDD, samo septembra kupila več kot 12 tisoč lastnih delnic v skupni vrednosti okoli 2,2 milijona evrov. Delniška knjiga doživlja največji osip v tem desetletju... Finance, 30.09.2010, str. 12

  Prenesi datoteko
Razpisov za direktorje ne bo več
29.09.2010
Ljubljana. Sveta ustanoviteljev lavnega holdinga Ljubljana OHL) ne bo več, vse p- ristojnosti upravljanja bodo kot pri drugih gospodarskih družbah prešle na skupščino. Mestni svet je v ponedeljek potrdil spremembe aktov JHL...Žurnal24, 29.09.2010, str., 5

  Prenesi datoteko
Damijan Toplak ni krši novinarskega kodeksa
29.09.2010
Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije, je v primeru Vseslovenskega združenjamalih delničarjev, ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan Verbič, proti novinarju Damijanu Toplaku ugotovilo,da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije... Večer, 29.09.2010, str 11

  Prenesi datoteko
Ne vem, kako so banke zaščitene pred odgovornostjo
25.09.2010
Kranjska Sava sodi med večje poslovne skupine v Sloveniji, njen predsednik uprave pa naj bi ostal branik tako imenovane gorenjske gospodarske naveze, ki po padcu Bineta Kordeža, upokojitvi nekdanjega direktorja Gorenjske banke Kavčiča in finančni slabitvi družbe NFD Valanta izgublja moč...Delo, 25.09.2010, str. 14

  Prenesi datoteko
Iztisnjenje in samozavest
25.09.2010
Po poletnih počitnicah me je ob pregledovanju pošte presunilopismo, ki sem ga sprva nameravala zalučati v koš, potem pa se mi je oko ustavilo na besedi iztisnjenje... Delo, 25.09.2010, str. 40

  Prenesi datoteko
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki