Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 MEDIJI O NAS
Gajšek v prevzemu Metalke Trgovine ponuja malim delničarjem le skromno odpravnino
05.08.2010
Dnevnik, 05.08.2010, str. 17

  Prenesi datoteko
Istrabenz se rešuje z (raz)prodajo premoženja
05.08.2010
Večer, 05.08.2010, str. 10

  Prenesi datoteko
Tudi nadzorni svet zanima ali je Vegrad plačilno sposoben
05.08.2010
Večer, 05.08.2010, str.9

  Prenesi datoteko
Nadzorniki ostri do Vegradove uprave
04.08.2010
Nadzorniki zahtevajo, da uprava Vegrada do petka pripravi celovito poročilo o solventnosti družbe, sicer bodo sklepali, da je družba nesolventna, in zahtevali začetek za tak primer predvidenih postopkov. Nasprotovanje predlogom uprave, ki jih je pripravila za skupščino... Večer, 04.08.2010, str. 11

  Prenesi datoteko
Center Naložbe čaka na svež denar
04.08.2010
Le še do 7. avgusta ima družba TSZeron Imperial čas, da vplača blizu 30 milijonov evrov svežega denarja. Večinski lastnik Kolonel naj bi le zavlačeval pred uvedbo stečajnega postopka...Večer, 04.08.2010, str. 9

  Prenesi datoteko
Vodenje prevzema upravni odbor
04.08.2010
Na skupščini delničarjev družbe Hoteli Bernardin so sprejeli spremembe statuta družbe, na podlagi katerih bo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register (takoj po sodnih počitnicah) predčasno prenehal mandat nadzornemu svetu Hotelov Bernardin, ki ga vodi Stanislav Valant, in predsedniku uprave Čedomilu Vojniču. Spremenjeni statut predvideva, da bo vodenje prevzel upravni odbor... Delo, 04.08.2010, str. 4

  Prenesi datoteko
Nadzorniki od Tovšakove zahtevajo dokaz o solventnosti Vegrada
04.08.2010
»Predsednik nadzornega sveta (N5) Vegrada se ne strinja s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornikom za minulo poslovno leto, saj iz revizorjevega mnenja s pridržkom izhaja, da letno poročilo družbe temelji na pomanjkljivih podatkih,« je po včerajšnji seji NS Vegrada sporočil prvi nadzornik družbe Klemen Boštjančič. S tem predlogom se nista strinjala preostala člana NS, zaradi česar predlog ni bil izglasovan.... Finnce, 04.08.2010, str. 6

  Prenesi datoteko
Aktualne novice iz Pivke in Delamarisa
02.08.2010
Snežnik, 02.08.2010

  Prenesi datoteko
Manjšinjski delničarji elektrodisributerjev želijo iz lastništva
02.08.2010
Manjšinski delničarji elektrodistributerjev želijo izstopiti iz lastništva teh družb. Manjšinski delničarji Elektra Gorenjske, Elektra Primorske, Elektra Celja, Elektra Ljubljane in Elektra Maribor skupščinam, ki so sklicane v avgustu in na katerih bodo delničarji med drugim odločali o delitvah bilančnih dobičkov za lani, predlagajo, da na njih odločajo tudi o izplačilu manjšinskih delničarjev...Dnevnik, 2.8.2010, str. 15

  Prenesi datoteko
Pooblastilo Mateji Kožuh Novak
31.07.2010
Delo, 31.07.2010, str. 5

  Prenesi datoteko
Stanislav Valand s pooblastilom za nakup lastnih delnic
31.07.2010
Stanislav Valant je na včerajšnji skupščini dobil soglasje delničarjev za nakup do deset odstotkov lastnih delnic. Te bo lahko NFD Holding sicer kupoval le dve leti, čeprav si je Valant prvotno želel pooblastilo z eno leto daljšim »rokom trajanja«...Dnevnik, 31.07.2010, str. 20

  Prenesi datoteko
Vlada se začenja reševati Dars-a
30.07.2010
Spremenjeni zakon o Darsu bo vlado rešil nevarnosti, da bi morala njegove dolgove prišteti javnemu dolgu. Novi zakon pa bo vladi omogočil tudi, da bo lahko Dars odprodala, če se ji bo to zazdelo potrebno... Finance, 30.07.2010, str. 7

  Prenesi datoteko
Uniorjeve delnice na borzo
30.07.2010
Delnice zreške družbe Unior bodo uvrstili na organiziran trg pri Ljubljanski borzi - tako so minulo sredo na 14. redni skupščini odločili Uniorjevi delničarji. Z delnicami bodo začeli trgovati predvidoma prvega januarja prihodnje leto, v Uniorju pa v tem času začenjajo s postopki za uvrstitev delnic na Ljubljansko borzo...Novice-Slovense Konjice, 30.07.2010, str. 7

  Prenesi datoteko
Delnice NLB sedaj v lasti Factor Leasinga
30.07.2010
Nakelski Merkur je pred časom prodal 0,3- odstotni delež Nove Ljubljanske banke. Kupec, podjetje Vital, je za delnice odštel šest milijonov evrov oziroma 225 evrov po delnici. Ker je Vital hčerinsko podjetje družbe Talum v državni lasti, naj bi država s tem kršila zakon o prevzemih in ogrozila glasovalne pravice v NLB. A še preden je Agencija za trg vrednostnih papirjev začela preiskovati omenjeni sum, je Vital delež že prodal Factor Leasingu...Gorenjski glas, 30.07.2010, str. 21

  Prenesi datoteko
Bo država ostala brez glasovalnih pravic?
29.07.2010
Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) so potrdili, da po uradni dolžnosti raziskujejo, ali je država (Vital, hčerinska družba Taluma, je v lasti državnega Elesa in zato z državo povezana oseba) z nedavnim nakupom paketa delnic Nove Ljubljanske banke (NLB) od kranjskega Merkurja kršila prevzemno zakonodajo. Če bi se sum potrdil, bi na prihodnji skupščini NLB država lahko ostala brez glasovalnih pravic. Po dosegljivih podatkih gre za paket 0,2 odstotka delnic NLB, s čimer je država še povečala delež v naši največji banki... Delo, 29.07.2010, str. 3

  Prenesi datoteko
Factor Leasing kupil od Vitala delnice NLB
29.07.2010
Družba za svetovanje, trgovino in leasing Factor Leasing je pred dnevi kupila 26.748 delnic oz. približno 0,3 odstotka delnic NLB od družbe Vital. Kot je povedal direktor Factor Leasinga Boris Miklavčič, so delnice kupili zase kot naložbo. Delnice so bile po podatkih delniške knjige preknjižene v torek... Večer, 29.07.2010, str. 11

  Prenesi datoteko
Križaničeva obramba v NLB se morda maje
29.07.2010
Delničarski sporazum med državo in KBC še velja, zato država s Talumovim nakupom delnic NLB ni kršila prevzemnega zakona. Tak je načrt finančnega ministra Križaniča za obrambo pred ATVP. Za vsak primer bodo poskusili razveljaviti tudi prodajno pogodbo z Merkurjem. A vse je odvisno od želja Belgijcev....Finance, 29.07.2010, str. 5

  Prenesi datoteko
Tajkuni pod varstvom levice
29.07.2010
V skoraj dveh letih vladanja strank slovenske tranzicijske levice se tajkunom ni skrivil niti las. Čista lopata je pozabljena, Boško Šrot se je umaknil, slabše se piše le tistim, ki so se zamerili Gregorju Golobiču in Zoranu Jankoviču... Reporter, 29.07.2010, str. 22

  Prenesi datoteko
Brez dela najprej invalidi in starejši
29.07.2010
V dneh, ko so iz CGP-ja poslali skopo izjavo za javnost o redni skupščini, v kateri niso zapisali, da bodo od 14,4 milijona evrov lanskega bilančnega dobička del namenili za dividende, je prišel obupan klic iz hčerinskega podjetja Planum, kjer delavce odpuščajo na obroke. Najprej so bili na vrsti prav tisti, ki bi morali biti po zakonodaji najbolj zaščiteni - invalidi in starejši ljudje... Dolenjski list, 29.07.2010, str. 3

  Prenesi datoteko
Preverili bodo reference nadzornikov
28.07.2010
Na skupščini Vzajemne so leteli očitki o nekompetentnosti novega nadzornega sveta. Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da kdo od nadzornikov ne izpolnjuje pogojev, lahko zahteva sklic skupščine in odpoklic člana nadzornega sveta.. Večer, 28.07.2010, str. 11

  Prenesi datoteko
Nadzorniki odgovorni, a le na papirju
28.07.2010
Podjetja so na kolenih, njihovi upniki ne dobijo denarja, delničarji izgubljajo premoženje. Kaj so počeli nadzorniki, da so poslovodstvom dopustili takšno slabo, morda nezakonito upravljanje družb? Kako lahko člane nadzornega sveta izterjate, da vam plačajo izgube, ki so nastale zaradi jalovega nadzora?.. Finance, 28.07.2010, str. 4

  Prenesi datoteko
Bodo Belgijci končno prevzeli NLB?
28.07.2010
Na Križaničevem ministrstvu že tri dni vlada panika - kaj bomo z NLB. Uradna odločitev - ATVP verjetno bo državi zaradi Talumovega nakupa delnic banke odvzela vse glasove kapitala - bo znana v mesecu dni. Bo vmesni čas izkoristila KBC, ki se menda pri evropski komisiji že zanima, ali bi lahko NLB prevzela?... Finance, 28.07.2010, str. 6

  Prenesi datoteko
Danila Topleka iz zagate z delnicami NLB rešuje Sava
28.07.2010
Talumova hčerinska družba Vital ni več lastnica delnic NLB, ki jih je pred kratkim kupila od Merkurja. Skoraj hkrati, ko je vlada zaradi suma, da je državni Talum z nakupom delnic NLB ogrozil glasovalne pravice države v NLB, začela razčiščevati ozadje omenjenega posla, je namreč Talumovo hčerinsko podjetje te delnice že prodalo. Iz delniške knjige NLB je razvidno, da jih je kupila družba Factor Leasing... Dnevnik, 28.07.2010, str. 19

  Prenesi datoteko
Vzajemna včeraj dokončno pristala v rokah upokojencev
27.07.2010
Zdravstveno zavarovalnico Vzajemna, nad katero nadzor je na včerajšnji skupščini prevzela Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), bosta do imenovanja nove uprave vodila Dušan Kidrič in članica uprave Irena Kos. To so ju v ZDUS prosili kljub temu, da jima razrešnice niso podelili. Medtem bo novi nadzorni svet, ki so ga včeraj imenovali na predlog ZDUS, začel revizije poslov prejšnjih vodstev zavarovalnice, upravi pa bodo najverjetneje omejili določena pooblastila...Dnevnik, 27.07.2010, str. 22

  Prenesi datoteko
Brez dividend tudi v Javorju Pivka
27.07.2010
Delničarji Javorja Pivka bodo na skupščini 27. avgusta med drugim odločali, da bilančni dobiček družbe iz lanskega leta v višini 377.260 evrov ostane nerazporejen. Odločali bodo tudi o spremembah statuta družbe zaradi uskladitve z novim zakonom o gospodarskih družbah... Dnevnik, 27.07.2010, str. 23

  Prenesi datoteko
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki