Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Banke v treh letih 1,6 milijarde odpisanih terjatev
Sreda, 16.05.2012
Alarmantno: Banke že od začetka krize probleme slabih posojil rešujejo zgolj z oblikovanjem vedno novih rezervacij, morebitnim podaljševanjem posojil, s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem podjetij pa se ne ukvarjajo. Čeprav vse bolj postajajo njihove ekonomske lastnice, še vedno niso pripravljene sprejemati odločitev in poskrbeti, da preživijo vsaj njihovi zdravi deli. Pasiven odnos slovenskih bank do prezadolženih podjetij v težavah, prepuščanje podjetij stečajnim postopkom in zavračanje možnosti aktivnega sodelovanja pri njihovi sanaciji so po treh letih krize pripeljali do zaskrbljujočih podatkov – če so imele banke konec leta 2008 do podjetij v stečaju 89 milijonov evrov terjatev, so jih imele konec minulega leta 1,7 milijarde evrov. Velika večina teh, 82,4 odstotka, je skoncentriranih v velikih domačih bankah, banke v tuji lasti jih namreč pogosto prenašajo na matične banke.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki