Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Reševanje Nove KBM
Torek, 07.08.2012
Reševanje Nove KBM Bonitetna hiša Moodvs je znižala oceno kreditnega tveganja tudi za Novo KBM za štiri stopnje z Ba2 na B3, ob tem pa ugotavlja, da so obeti za naprej prav tako negativni. Skoraj istočasno ekonomist EBRD Lehman, pristojen za Slovenijo, meni, da bi morale biti prav pretežno državne banke bolje vodene in brez političnega vpliva na kadrovanje. Prav to je slovenske banke pripeljalo v situacijo, v kateri so. Zato pa bomo davkoplačevalci z znižanjem plač, pokojnin, znižanjem vseh v desetletjih pridobljenih pravic in standardov socialne države, z večanjem obsega revščine, z višjimi in novimi davki plačali tako imenovano dokapitalizacijo bank, ki bo znašala nekaj milijard evrov. Čeprav finančni minister obeta, da bo to storil nekdo drug, v stvarnem svetu globalne krize tega ne bo. Saj tudi preprost občan ne kupuje zavestno gnilih jajc, premeteni finančniki sveta pa se takih dejanj izogibajo na daleč. Dokaz za to je primer Nove LB, katere solastnik iz Belgije dokapitalizacije ni bil pripravljen izvesti. Kapital teži samo k enemu cilju - profitu. To je bistvo kapitalističnega sveta, v katerem živimo. Na problem upravljanja bank, na politično kadrovanje v Sloveniji opozarja vrsta verodostojnih ekonomistov doma in v svetu. Tudi predstavnik EBRD za Slovenijo gospod Lehman in gospod Arhar. Slednji zagotavlja, da je doma vrsta dobrih in verodostojnih bančnikov, ki niso člani političnih opcij in ne bi, kot je povedal bivši direktor NLB Draško Veselinovič, prisluhnili zahtevam vsakokratne politike za "noro kreditiranje" političnih in osebnih prijateljev. Da se kljub dokapitalizaciji razmere v poslovanju Nove KBM ne bodo spremenile, je v članku v Dnevniku izražen dvom o znanju, sposobnostih in primernosti nekaterih članov novega nadzornega sveta Nove KBM. Ti morajo pri svojem ravnanju slediti "visokim strokovnim in etičnim standardom upravljanja". Dnevnik navaja, da je novi podpredsednik nadzornega sveta, ki ga politično obvladujeta SDS in SLS, Niko Samec, ki na fakulteti za strojništvo UM vodi laboratorij za zgorevanje in okoljsko inženirstvo, dva člana novega NS pa bi naj bremenilo preteklo poslovno delovanje in obtožba podjetnika iz Celja o izsiljevanju provizije v zameno za ureditev bančnega posojila. Ob teh navedbah o nekaterih članih nadzornega sveta, ki naj bi nadzorovali sanacijo in delovanje NKBM, vrhovni nadzornik bančništva v Sloveniji miži, ne reče nobene. Torej se bo dosedanja praksa vodenja bank in finančnih razmer v Sloveniji nadaljevala. Pohlevni davkoplačevalci, mali in večji delničarji ter komitenti banke pa bi bogato nagrajevali "uspešno in odgovorno delo" uprave in nadzornega sveta. Kako dobro je Nova KBM v ugodnejših razmerah gospodarila z "dokapitalizacijo" vplačil malih delničarjev v letu 2007 in dejstvo, koliko so ta danes vredna, sta vzroka, da banki ne zaupamo več. Tudi v tem letu izkazuje izgubo, posluje pa tudi z našim denarjem na transakcijskih računih, kar baje banki povzroča dodatne izgube. Upam, da bo komitente banke srečala pamet in se bomo primerno odzvali tudi z menjavo banke, saj jih kar nekaj posluje brez izgube in komitentom bolj ugodno. Politiki pa dopovedali, naj prepustijo upravljanje bank tistim, ki so tega vešči in zaupanja vredni, oziroma naj prodajo banko za evro. Bo za davkoplačevalce ceneje od vsakoletne milijardne dokapitalizacije. Dr. Vilibald Premzl, Maribor
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki