Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
ATVP državi odvzel glasovalne pravice v NKBM
Sreda, 26.09.2012
Agencija za trg vrednostnih papirjev je zaradi kršitve določb zakona o prevzemih državi oziroma z njo povezanim podjetjem odvzela glasovalne pravice v Novi Kreditni banki Maribor (NKBM). Sedem državnih delničarjev omenjene banke ima v lasti nekaj več kot 51-odstotni delež, zato agencija od njih zahteva, da ena ali več med njimi objavi prevzemno ponudbo. Država ima preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) v NKBM neposredno 27,7-odstotni delež, preko državnih podjetij pa obvladuje več kot polovični delež mariborske banke. Pošta Slovenije ima namreč po lanski dokapitalizaciji v NKBM 6,6 odstotka, Gen Energija 6,4 odstotka, Kapitalska družba 4,8 odstotka, Slovenska odškodninska družba 3,2 odstotka, Eles 2,4 odstotka, Aerodrom Ljubljana pa 0,0041-odstotni delež. Kot so še zapisali v odločbi ATVP, prepoved uresničevanja glasovalnih pravic začne veljati po pravnomočnosti odločbe in velja, dokler omenjene družbe ne dajo prevzemne ponudbe za delnice NKBM ali ne znižajo lastniškega deleža banki, tako da prevzemnega praga ne bodo več dosegale.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki