Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
V Luki Koper naj država čimprej objavi prevzemno ponudbo
Ponedeljek, 19.07.2010
Kot smo napovedali, delničarji Luke Koper na skupščini nismo podelili razrešnice bivši upravi na čelu z Robertom Časarjem in Aldom Babičem, kot tudi članom nadzornega sveta. Stališče Zavoda ZIZMD in Društva MDS je znano - odgovorni so tako poslovodstvo, kot nadzorniki, skladno z ugotovitvami dopolnjene revizije PWC. Zato je zoper vse odgovorne potrebno vložiti odškodninske tožbe! Društvo MDS je edino, ki je že na 18. Skupščini zahtevalo, da se odškodnina terja tudi od revizorja Delotte & Touche. Le-to je s »strokovno« opravljeno cenitvijo ugotovilo, da naj bi bil 10 % delež v slovaškem TTI vreden kar 50,4 mio EUR. Člani NS so nato potrdili »ugoden« nakup v višini 25,8 mio EUR. Izredni revizor PWC pa je ugotovil, da je ta delež vreden le 11,9 mio EUR. S tem je Delotte & Touche povzročil delničarjem in družbi Luke Koper škodo v višini najmanj 13 mio EUR. Društvo MDS je tudi začelo postopek za ugotavljanje njihove strokovne odgovornosti, ki ima lahko za posledico odvzem licence Delotte & Touche pri pristojni Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, v vednost pa je prijavo poslalo tudi Institutu za revizijo, strokovnemu združenju in izvajalcu številnih izobraževanj s področja revidiranja. Seveda je logično, da mora vrniti tudi prejeti denar za nestrokovno opravljeno delo. V posmeh vseh delničarjev v Luki Koper in celotni pravni državi pa smo bili na tokratni skupščini priča še enemu nezaslišanemu dejanju. KAD in SOD sta predsedujočemu Stojanu Zdolšku svoj nasprotni predlog spremembe statuta družbe tik pred začetkom skupščine, poslala kar po faxu! Stojan Auer je na skupščini takšno dejanje ostro obsodil, saj se ostali člani s predlaganimi nasprotnimi členi najvišjega akta družbe sploh nismo mogli seznaniti. Predlagana sprememba pa je med drugim prinesla tudi širitev uprave. Zato je Auer dejal, da so takšne poteze države nerazumne še posebej v času recesije, saj pravih argumentov, razen morda političnih, za razmetavanje denarja v kar petčlansko upravo, ni. Oba pedlagatelja (KAD in SOD) ter predstavnika Republike Slovenije pa pozval, da statut dopolnijo še z členom o sestavi nadzornega sveta. Mali delničarji bi si glede na kar 16,40% delež lastništva Luke Koper "zaslužili" vsaj en sedež med nadzorniki. Kot vselej predstavniki države takšnega predloga niso podprli. Še več. Navkljub pozivu Auerja niso niti pojasnili, zakaj ga zavračajo! Zato bomo na oba sklada kot na državo mali delničarji poslali poziv, naj čimprej objavijo prevzemno ponudbo, saj si kot kaže sodelovanja (nadziranja) malih delničarjev tako ali tako ne želijo!
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki