Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
KS Naložbe - aroganca vodstva in predsedujočega na skupščini, Društvo MDS napovedalo izpodbojne tožbe
Torek, 20.07.2010
Današnje skupščine družbe KS Naložbe, ki ima več kot 34 tisoč delničarjev, so se udeležili pooblaščenci delničarjev Gordan Šibić in Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) ter Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod MD). Skupaj so zastopali nekaj manj kot 10.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo malenkost manj kot 1 % vseh glasovalnih pravic. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini bili šokirani nad aroganco izvršnega direktorja, dr. Blaža Vodopivca, ki ni želel/znal odgovoriti prav na nobeno vprašanje sicer zgolj štirih prisotnih delničarjev (trije od tega so bili pooblaščenci s strani Društva MDS), poleg večinskega lastnika. Še več, ko smo ob koncu skupščine, tik preden je predsedujoči želel zaključiti skupščino, le tega prekinili in ga opozorili da želimo napovedati izpodbojne tožbe, sprva predsedujoči temu ni hotel ugoditi, medtem ko na začetku skupščine ni podal nikakršnih navodil, razen o načinu glasovanja. Po posredovanju Izvršnega direktorja so napoved izpodbojne tožbe le vpisali v zapisnik skupščine. Poleg tega smo pooblaščenci Društva MDS dr. Vodopivca prosili, da naj na spletno stran uvrsti kontaktne podatke družbe, ter tudi izrecno zahtevali, da se to zapiše v zapisnik skupščine, saj smo enako zahtevo podali že preteklo leto in na spletni strani še vedno ni moč najti kontaktnih podatkov; nakar je direktor Vodopivec sam prevzel vajeti v roke in začel diktirati kaj sme iti v zapisnik skupščine in kaj ne?! Na današnji skupščini so pooblaščenci pri 2. točki dnevnega reda želeli izvedeti več o namerah družbe in večinskega lastnika glede prihodnosti poslovanja družbe. Zlasti jih je zanimalo kako komentirajo dejstvo, da je tik pred prevzemom, večinski lastnik Igor Lah (2. najbogatejši Slovenec) iz svojih družb (Svetok in Ampelus Holding) prodal skoraj četrtino vseh delnic družbe KS Naložb. Več kot očitno je tudi, da je Igor Lah Kalantio ustanovil prav z namenom dokončnega prevzema KS Naložb, Kalantia pa naj bi bila zgolj še ena izmed njegovih "off shore" družb. Ali gre pri vsem tem zopet za spretni manever, ki je vrednost delnice iz 4.17 EUR strmoglavil na zgolj 1,20 EUR, knjigovodska cena pa je mnogokrat višja, pa bo pokazal čas. Pooblaščenci so tudi predlagali, da se dobiček deli vsaj v višini 0,50 EUR na delnico, saj tega do sedaj delničarji KS Naložb še niso bili deležni. Žal tak predlog ni bil sprejet, zato je Društvo MDS najavilo izpodbojno tožbo. Kljub dejstvu, da je v KS Naložbah preko 34.000 malih delničarjev, ki imajo še vedno več kot 50 % celotnega kapitala družbe, večinski lastnik ni prisluhnil želji malih delničarjev po vsaj enem nadzornem stolčku. Tako je namesto Iztoka Debeljaka, ki je lani odstopil, izvolil Franceta Pevca - predstavnika največjega posamičnega lastnika za nov štiriletni mandat. Ob tem povejmo še to, da se o nasprotnem predlogu Društva MDS, ni niti glasovalo. Žalostno!
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki