Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Skupščina NFD Holding bo ponovljena
Torek, 10.08.2010
Lastniki družbe NFD Holding bodo 7 - septembra znova izvedli osmo redno skupščino družbe. Sklic prve, ki je bila 30. julija, namreč ni bil objavljen skladno z zakonom, so sporočili iz družbe. V ponovnem sklicu je predlogom sklepov dodan predlog o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Po predlogu novega sklepa bi se osnovni kapital družbe po poenostavljenem postopku zmanjšal za okoli 39,6 milijona evrov, na 101,2 milijona evrov. Pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico bi se zmanjšal za 1,1729 evra, na tri evre. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital, bi ostalo nespremenjeno pri 33-727.196 delnicah, je razvidno iz ponovnega sklica skupščine, včeraj objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze. STA
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki