Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Premogovnik Velenje: Zahteva za posebega revizorja!
Sobota, 14.08.2010
Nekateri posli v premogovniku Velenje so še vedno zaviti v skrivnost. Manjšinski delničarji Premogovnika Velenje, družbi MP Naložbe in MP DKS, ter delničar Stojan Hribar, ki so lastniki 8,82 odstotka delnic premogovnika zato predlagajo, da skupščina delničarjev družbe, sklicana za 30. avgust, odloča tudi o imenovanju posebnega revizorja. Manjšinski delničarji tako ponovno zahtevajo, da se za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov Premogovnika Velenje za obdobje zadnjih petih let, imenuje mariborski Revidicom.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki