Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Mali delničarji
Torek, 30.11.2010
Čeprav lahko prejemki, kot so izplačila za brezposelnost ali socialna pomoč, odločilno pripomorejo k blažitvi socialnih posledic finančne in gospodarske krize, so ti večini ljudi predvsem v revnejših državah nedostopni, ugotavlja Mednarodna organizacija za delo (ILO). Le petina vseh zaposlenih na svetu ima namreč sklenjeno socialno zavarovanje. »Kriza je pokazala, kako pomembno je imeti minimalni nabor socialne varnosti za vse,« je poročilo, ki ga je organizacija pred kratkim predstavila v Ženevi, komentiral generalni direktor ILO Juan Somavia. Raziskava razgalja, kako pomanjkljiv je v večini držav dostop do sistemov socialne varnosti, kot so zdravstveno in pokojninsko varstvo, socialna pomoč in pomoč za primer brezposelnosti. V povprečju se za socialne sisteme namenja 17,2 odstotka svetovnega bruto domačega proizvoda, a ti izdatki so osredotočeni zlasti na razvite države. Medtem ko v teh prejema pokojnino 75 odstotkov ljudi, starejših od 65 let, v revnejših dr...
250 MIO EVROV DOKAPITALIZACIJE ZA NLB
Petek, 26.11.2010
Na včerajšnji skupščini NLB je država kot največja lastnica Nove Ljubljanske banke NLB s predlaganimi sklepi in njihovo obrazložitvijo izrazila nestrinjanje z nedavno sprejeto petletno strategijo uprave in nadzornega sveta. Iz sklepov, ki jih je predlagala, namreč sledi, daje pripravljena sodelovati pri dokapitalizaciji v višini 250 milijonov evrov zato, da banka izpolni zahteve po višjem regulatomem kapitalu in da se krepi kapitalska trdnost banke. Očitno pa ne namerava finančno podpreti strategije, s katero bo banka dosegla kapitalsko ustreznost na račun umika s trgov, odprodaje za državo pomembnihnaložb banke, kot je na primer Banka Celje, ter krčenja poslovanja. Uprava in nadzorni svet sta v sklicu včerajšnje skupščine sicer predlagala, da delničarji upravi podelijo pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala z izdajo največ 4,452.976 novih navadnih delnic NLB (zdaj jih ima NLB 8,905.952), vendar izključno za podporo izvajanja omenjen...
Daimond 14-odstotni lastnik Maksime Invest
Četrtek, 25.11.2010
Maksima Invest je sporočila, da je pred dnevi družba Daimond pridobila 793.000 delnic njenih delnic in tako delež glasovalnih pravic iz 7,5 povečala na 14,4 odstotka. Skoraj osemodstotni delež je prodala Fidina , ki ima v Maksimi Invest zdaj 6,83-odstotni delež, so sporočili prek Seoneta.
Sava še naprej kupuje lastne delnice
Petek, 12.11.2010
Za nakup lastnih delnic je uprava Save namenila že pet milijonov evrov- Samo od polovice avgusta pa so v Savi kupili že skoraj odstotek in pol lastnih delnic. Naložba v lastne delnice je tako že druga največja naložba, ki jo je uprava Save izpeljala v letošnjem letu. Po dostopnih podatkih je namreč Sava več kot za nakup lastnih delnic letos namenila zgolj še za nakup delnic NFD Holdinga, sicer tudi enega izmed pomembnih lastnikov Save. Uprava Save soglasja delničarjev za nakup lastnih delnic sicer nima, saj nameravajo lastne delnice po letu dni ponuditi v odkup zaposlenim. Zato v skladu z 247. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) tudi ne potrebujejo soglasja delničarjev za nakup lastnih delnic. Nakupi lastnih delnic pa imajo pomemben vpliv tudi na samo lastniško strukturo Save, ki ima čedalje manj malih delničarjev. Od začetka leta se je namreč število Savinih delničarjev znižalo že za več kot 1000, večino malih delničarjev pa je v zadnjih mesecih "iz...
Koliko bodo izgubili upniki Merkurja?
Četrtek, 04.11.2010
Okrožno sodišče v Kranju je namreč včeraj uvedlo začetek postopka prisilne poravnave Merkurja in za prisilnega upravitelja imenovalo odvetnika Ladislava Hafnerja. V upniški odbor je sodišče imenovalo Factor banko, Gorenje, Novo Ljubljansko banko, Skupino Viator & Vektor, Raiffeisen banko, Salonit Anhovo, Jub, Probanko in celo družbo HTC Dva. Navadni upniki bodo v prisilni poravnavi Merkurja v naslednjih petih letih dobili poplačanih 62 odstotkov terjatev, v primeru stečaja pa zgolj dobro četrtino. Skupno Merkur upnikom dolguje več kot 700 milijonov evrov, od česar 375 milijonov evrov predstavljajo navadne terjatve, 310 milijonov evrov oziroma 28 milijonov evrov pa zavarovane oziroma izločitvene terjatve, kaže včeraj objavljeni načrt finančnega prestrukturiranja. Merkur bo v prihodnjih letih sicer prodal tudi številne nepremičnine in finančne naložbe. Poleg tega bo Merkur prihodnje leto predvidoma prodal tudi Big Bang, ki ga ocenjujejo na 20 milijonov evrov in ...
Ena položnica namesto treh
Torek, 02.11.2010
Univerzalni plačilni nalog (UNP) bo od danes naprej postopoma zamenjal tri sedanje papirne obrazce za nakazilo denarja: posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in regulirano čezmejno plačilo (RP01).To po navedbah Združenja bank Slovenije pomeni nov korak v smeri poenotenja plačilnega prometa v območju evra. Obrazec UPN se bo uporabljal za negotovinska (kreditna) plačila, gotovinska plačila (nakazila v gotovini), pologe na transakcijske račune pri bankah in dvige gotovine z njih. Uporabljal se bo v vseh članicah območja SEPA, izvršitev plačila bo še isti dan v okviru urnika posameznih bank, na voljo pa bodo takojšnja povratna informacija o izvršenem plačilu, neomejena višina zneska ter optična obdelava v bankah in podjetjih. S tem obrazcem se bodo izvrševala le plačila v evrih. Do kdaj se bodo za izvajanje plačilnega prometa hkrati uporabljali tako obstoječi obrazci kot tudi novi obrazec UNP, se še niso dogovorili. Združenje bo datum ukinitve obstoje...
V Gorenju tretji krog dokapitalizacije
Sobota, 30.10.2010
V Gorenju se je končal drugi krog dokapitalizacije, ki se je začel septembra, zatem ko je v lastništvo vstopila tudi Mednarodna finančna korporacija IFC. Obstoječim delničarjem je Gorenje ponudilo malo manj kot 2 milijona delnic, vrednih skoraj 25 milijonov evrov.Do prejšnjega petka je Gorenje zbralo približno 700 tisoč evrov, saj so lastniki kupili okoli 53.500 delnic. Po prvih dveh krogih je bilo tako prodanih za skoraj 9 milijonov evrov Gorenjevih delnic, kar predstavlja dobrih 19 odstotkov vseh ponujenih delnic. Preostale delnice, ki jih obstoječi delničarji niso vpisali in vplačali, bo uprava Gorenja v soglasju z nadzornim svetom ponudila tudi drugim kupcem. To bodo storili v tretjem krogu prodaje, ki se je začel včeraj in bo trajal do 16. novembra.
Medaljon iztisnil male delničarje Zlate monete II
Sreda, 20.10.2010
Delničarji mariborske Zlate monete II, med katerim je z 90 odstotki največji Medaljon, preko njega pa družba Profectus, ki je v lasti vodilnih v Probanki, so na skupščini konec minulega tedna izglasovaliiztisnitev malih delničarjev.Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske borze, bo Medaljon okoli 7600 malim delničarjem izplačal po tri evre na delnico. Družba Medaljon in z njo Probankini menedžerjiimajo v lasti skoraj petino Probanke, zdaj pa bodo postali še edinilastniki Zlate monete II. Slednja ima v lasti med drugim deleže v Trimu Trebnje in Perutnini Ptuj, ki sta oba tudi med večjimi delničarji Probanke, omembe vredne deleže pa ima tudi v Petrolu in Krki. Kot smo že pisali, bo moral Medaljon za preostalih deset odstotkov Zlate monete II manjšinskim delničarjem skupno nakazati še skoraj poltretji milijon evrov, zato bo zanimivo, kako bodo izpeljali posel. Ob koncu preteklega leta je imela ta družba namreč le 16,3 milijona evrov kapitala in kar ...
Zemljiški posli v Stožicah: milijoni iz NKBM za podjetje na Cipru
Sreda, 13.10.2010
Kot piše Dnevnik prihajajo na dan nove podrobnosti v zgodbi o tem, kako je Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) ljubljanskemu podjetju Mabra Inženiring financirala gradnjo stanovanjsko-poslovne soseske Dunajski kristali ob ljubljanski severni obvoznici, katere del bo družba še letos z državnim Inštitutom za varovanje zdravja (IVZ) zamenjala za elitno stavbo na Prešernovem trgu. Ključni financer gradnje soseske Dunajski kristali, del katere bo podjetje Mabra Inženiring z lastniki v Liechtensteinu z državo zamenjalo za stavbo Inštituta za varovanje zdravja na Prešernovem trgu, je državna NKBM, ki jo vodi Matjaž Kovačič! Več preberite na povezavi: http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042394959
SCT išče vlagatelje
Ponedeljek, 11.10.2010
Na redni letni skupščini družbe SCT so sprejeli odločitev, da je za omenjeno podjetje nujno potrebno intenzivno iskanje strateškega partnerja in začetka postopka dokapitalizacije, ki naj bi se končal v roku šestih mesecev. Predstavili so tudi podatek, da je kapital družbe ob koncu lanskega leta znašal več kot 51 milijonov evrov, kar je v primerjavi z letom 2008 za 83,63 odstotka več. SCT je tako lani pridelal 775 tisoč evrov dobička.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki