Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Odslej Magistrat International d.o.o.
Torek, 28.09.2010
Delničarji Magistrata International so sprejeli sklep o preoblikovanju iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Malim delničarjem bo družba izplačala 460 evrov odpravnine na delnico. Nekateri med njimi so sicer pred skupščino trdili, da je ta znesek prenizek, a je bil sklep sprejet soglasno. Prav tako ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba. Od lanskih 1,6 milijona evrov bilančnega dobička bodo delničarji prejeli 23 evrov bruto dividende na delnico, preostali bilančni dobiček pa bo prenesen. Uprava, ki jo vodijo Helena Draškovič in nadzorniki, pa bo za lani skupaj prejela 140 tisoč evrov nagrade.
Mali delničarji Petovie avto Ptuj bodo iztisnjeni
Sobota, 18.09.2010
Predlog sklepa za izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj je kot je razvidno iz gradiva za sklic skupščine podan. Družbenik Silina d.o.o., Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj, matična številka 1270583000, davčna številka 24862681 (glavni delničar), ki je imetnik 96,63% osnovnega kapitala družbe Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj, matična številka 5037719000, davčna številka 25802216 namreč predlaga sprejem naslednjega sklepa: "Vse delnice manjšinskih delničarjev se v celoti prenesejo na glavnega delničarja, družbo Silina d.o.o., Ormoška cesta 23, 2250 Ptuj. Manjšinskim delničarjem bo za prenesene delnice izplačana primerna denarna odpravnina. Primerna denarna odpravnina je bila določena z upoštevanjem premoženjskega in profitnega stanja družbe na dan 31. 8. 2010 in je določena v višini 90,30 € na delnico." Skupščina bo v sredo, 20.oktobra 2010 (glej seznam skupščin).
Združenje Manager: Dejanja nekaterih direktorjev so vredna obsodbe!
Sobota, 18.09.2010
Združenje Manager ocenjuje, da so dejanja menedžerjev, ki ogrožajo uspešno poslovanje družb, neposlovna in nesprejemljiva. Združenje ostro nasprotuje neprimernim in škodljivim dejanjem poslovodstva, hkrati pa ponovno poziva pristojne preiskovalne organe, da se v primerih suma kršitev zakonodaje odzove hitro, strokovno in neodvisno.Kot so danes sporočili iz združenja, ostro nasprotujejo neprimernim in škodljivim dejanjem poslovodstva, pri čemer opozarjajo, da morajo svoj del odgovornosti za nastale razmere prevzeti tudi bančni sistem in nadzorniki. V vseh medijsko izpostavljenih primerih sta namreč po oceni združenja odpovedala tudi ta dva elementa. Hkrati združenje poziva pristojne preiskovalne organe in za to ustanovljene državne institucije, da se v primerih suma kršitev gospodarske zakonodaje odzove hitro, strokovno in neodvisno. "Nerazjasnjeni dvomi o ravnanjih posameznih vodilnih oseb povečujejo tako agonijo vseh vpletenih podjetij kot srd javnosti, kar povzroč...
Odstop Sveteljška iz NS Pivovarne Laško
Petek, 03.09.2010
Povsem nepričakovano je v tem tednu odstopil predsednik uprave Petrola Aleksander Svetelšek s funkcije člana nadzornega sveta Pivovarne Laško. Predsednik nadzornega sveta Pivovarne Laško Marjan Mačkošek je povedal, da ne more govoriti o razlogih, zakaj je Svetelšek kot predstavnik kapitala odstopil, napovedal pa je, da bodo na redni ali izredni skupščini izvolili novega nadzornika družbe. Kot je znano, so v nadzornem svetu Pivovarne Laško poleg Mačkoška še podpredsednik Andrej Kebe, ki zastopa interese delavcev, predstavnik delavcev Bojan Košak in predstavnika kapitala Vladimir Malenkovič in Peter Groznik. Slednji je bil za nadzornika izvoljen na julijski skupščini zaradi odstopa Antona Turnška. Po neuradnih informacijah naj bi Svetelšek svoj odstop iz nadzornega sveta napovedal že takrat, ko je odstopil Turnšek. Vzrok Svetelškovega odstopa naj bi tičal v preobremenjenosti in v nezadovoljstvu z aktivnostjo lastnikov glede sanacije Pivovarne Laško. ...
Miljkovič in Šinigoj brez razrešnice
Torek, 31.08.2010
Delničarji Agroinda na včerajšnji skupščini niso podelili razrešnice nekdanjemu direktorju Miroslavu Miljkoviču in nekdanjemu članu nadzornega sveta Antonu Šinigoju. Kot je znano je Agroind Vipava v lanskem letu ustvaril 11,3 milijona evrov prihodkov in kar za 1,5 milijona evrov izgube iz poslovanja.
Tudi Elektro Primorske proti izstopu malih delničarjev
Petek, 27.08.2010
Na včerajšnji skupščini Elektra Primorska so bili potrjeni vsi sklepi, razen predloga manjšinskih delničarjev za izstop iz lastništva do konca tega leta. Kot drugod, je tudi tu lanski dobiček v vrednosti 162 tisoč evrov ostal nerazporejen. Lastniki družbe so se na lanski skupščini seznanili z namero razdelitve Elektra Primorska na dva strateška dela - eden bi skrbel za infrastrukturo, drugi bi prodajal elektriko. Zneske za preveč plačano električno energijo pa nameravajo v Elektru Primorska poračunati pri septembrskih računih, ki imajo zapadlost plačila sredi oktobra.
Fructal pričakovano sledi želji pivovarjev
Petek, 27.08.2010
Včerajšnja skupščina Fructala je tako dala pričakovano soglasje k pogodbi o obvladovanju med Pivovarno Laško kot obvladujočo družbo in Fructalom kot odvisno družbo. O tem smo nekaj več zapisali že junija letos, v času sklica skupščine pivovarne Laško. Glede na to, da je za potrebne sklepe glasoval zgolj večinski lastnik, torej Pivovarna Union, na skupšči ni bilo pričakovati "pretresov". Družba Fructal kot članica Skupine Pivovarna Laško, katere delnice kotirajo na Ljubljanski borzi, bo skupinske podatke za prvo polovico leta objavila do 30. avgusta. Lani je skupina Fructal dosegla 60,8 milijona evrov prihodkov iz poslovanja in 1,8 milijona evrov dobička.
Kje je prag tolerance?
Četrtek, 26.08.2010
Kor smo pričakovali včerajšnja skupščina predloga malih delničarjev za ureditev izstopa iz družbe Elektro Maribor ni potrdila. Vzrok tiči ponovno v največjem lastniku, torej državi. Pravzaprav višek ignorance, da lastnikom, ki v ničemer ne odločamo preprečijo možnost poštenega odhoda. Kot je dejal Rajko Stankovič iz društva MDS smo lahko upravičeno razočarani. Toda kako dolgo še, oziroma kje je sploh prag tolerance? Da je odnos države do malih delničarjev prav zares ignorantski smo se lahko prepričali letos še na mnogih drugih skupščinah, kjer je država posredno ali neposredno največji lastnik. Sicer pa smo predstavniki delničarjav Elektra Maribor ob obravnavi letnega poročila na skupščini ugotovili,da je družba poslovala pozitivno. Dobiček je bil razporejen v druge rezerve. V povezavi s tem je bilo delo uprave in nadzornega sveta ocenjeno pozitivno. Na skupščini so bili delničarjem tudi podani odgovori v zvezi z vračili preveč zaračunan...
Kdo se boji revizije?
Torek, 24.08.2010
Manjšinski delničarji Premogovnika Velenje, lastniki 8,82 odstotka delnic družbe, tudi na tokratni skupščini predlagamo, da skupščina delničarjev družbe, sklicana za 30. avgust, odloča o imenovanju posebnega revizorja. Manjšinski delničarji tako skladno z razumom ponovno zahtevamo,da se preveri pravilnost inpredvsem zakonitost vodenja poslov premogovnika za obdobje zadnjih petih let. Kot smo že zapisali, za revizorja predlagamo mariborski Revidicom. Revizor naj bi preveril ustreznost cene, po kateri so velenjski rudarji premog prodajah Termoelektrarni Šoštanj, in gibanje cen električne energije. Imenovanje posebnega revizorja smo manjšinski delničarji zahtevali tudi na julijski skupščini, ker pa je bil podprt nasprotni predlog, smo napovedali izpodbojno tožbo. Uprava premogovnika zatrjuje, da je poslovanje družbe zakonito, gospodarno in transparentno. Kdo se torej boji revizije?
Danes skupščina Droge Kolinske
Ponedeljek, 23.08.2010
Delničarje droge Kolinske bodo na današnji skupščini med drugim odločali o predlogu delitve lanskega bilančnega dobička v višini 23,50 milijona evrov. Vodstvo družbe predlaga, naj bilančni dobiček za lani v celoti ostane nerazporejen. Delničarji se bodo seznanili s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi lanskega letnega poročila. Odločali bodo tudi o predlogu, da se za revizorja družbe za letos imenuje družba KPMG Slovenija. Večinski lastnik Droge Kolinska je uprava Istrabenza, ki se je v začetku julija s prvim možem in lastnikom hrvaške skupine Atlantic, katere glavni lastnik in predsednik uprave je Emil Tedeschi, dogovorila o prodaji 95 odstotkov Droge Kolinške. Ker gre za prodajo več kot četrtinskega deleža v družbi, mora 382 milijonov vreden posel v skladu z zakonom o gospodarskih družbah potrditi še večina lastnikov Istrabenza, o čemer bodo odločali na jutrišnji skupščini.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki