Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Premogovnik Velenje: Zahteva za posebega revizorja!
Sobota, 14.08.2010
Nekateri posli v premogovniku Velenje so še vedno zaviti v skrivnost. Manjšinski delničarji Premogovnika Velenje, družbi MP Naložbe in MP DKS, ter delničar Stojan Hribar, ki so lastniki 8,82 odstotka delnic premogovnika zato predlagajo, da skupščina delničarjev družbe, sklicana za 30. avgust, odloča tudi o imenovanju posebnega revizorja. Manjšinski delničarji tako ponovno zahtevajo, da se za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov Premogovnika Velenje za obdobje zadnjih petih let, imenuje mariborski Revidicom.
Laščani poslali Center Naložbe namesto v "prisilko" v stečaj
Četrtek, 12.08.2010
Center Naložbe, eden izmed ključnih členov v verigi, preko katere je Boško Šrot obvladoval Pivovarno Laško, gre v stečaj. Laščani so v stečaj poslali nekdaj vplivni Center Naložbe, ki mu je ostalo le še sedem milijonov evrov premoženja, pa še vnovčljivost tega je vprašljiva. Usodo finančno izčrpanega holdinga so namreč zapečatile družbe iz Skupine Pivovarna Laško, ki so glasovale proti prisilni poravnavi. Rok za glasovanje o prisilni poravnavi se sicer izteče šele jutri, vendar preostali upniki (Hypo Banka, Zlata Moneta II...) izida ne morejo več spremeniti, saj bi moralo prisilno poravnavo podpreti najmanj 60 odstotkov vseh navadnih upnikov. "Proti prisilni poravnavi smo glasovali, ker smo ocenili, da lahko svoje terjatve dobimo poplačane v večji meri in hitreje (o.p. v stečaju) kot v prisilni poravnavi," nam je povedal predsednik uprave Dela Jurij Giacomelli. Družbe iz Skupine Pivovarna Laško sicer že od vsega začetka niso bile naklonjene prisilni pora...
Skupščina NFD Holding bo ponovljena
Torek, 10.08.2010
Lastniki družbe NFD Holding bodo 7 - septembra znova izvedli osmo redno skupščino družbe. Sklic prve, ki je bila 30. julija, namreč ni bil objavljen skladno z zakonom, so sporočili iz družbe. V ponovnem sklicu je predlogom sklepov dodan predlog o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Po predlogu novega sklepa bi se osnovni kapital družbe po poenostavljenem postopku zmanjšal za okoli 39,6 milijona evrov, na 101,2 milijona evrov. Pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico bi se zmanjšal za 1,1729 evra, na tri evre. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital, bi ostalo nespremenjeno pri 33-727.196 delnicah, je razvidno iz ponovnega sklica skupščine, včeraj objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze. STA
Kaj se bo odločil g. Sveteljšek?
Petek, 30.07.2010
Bliža se odločitev, ali bomo mali delničarji uspeli z zahtevo po sklicu izredne skupščine družbe Istrabenz, na kateri bi novo upravo vendarle zadolžili, da sproži zoper nekdanjo upravo in nadzorni svet, primerne odškodninske tožbe. Odločitev je v rokah največjega posameznega lastnika, torej družbe Petrol, oziroma natačneje, gospoda Sveteljška. Kot je nazadnje pojasnil, nas bo pri takšni zahtevi podprl le, če bodo nepravilnosti pokazale tudi kriminalistične preiskave. Po vloženih ovadbah, ki smo jih bili priče v tem tednu, zdaj to lahko samo še potrjuje. Medtem pa je Istrabenz za finančnega svetovalca v postopku prodaje svojega deleža v družbi Instalacija izbral Unicredit Bank Austria z Dunaja. Istrabenz bo tako skupaj s finančnim svetovalcem v prihodnjih dneh začel postopke za prodajo 51-odstotnega deleža v družbi Instalacija. Kot so včeraj prek spletnih strani Ljubljanske borze še sporočili iz Istrabenza, se je na vabilo za oddajo ponudb za izbor finanč...
Iztisnitev malih delničarjev Dane - 6,50 evra na delnico
Sreda, 28.07.2010
Kot smo napovedali, so se delničarji mirnske Dane na včerajšnji 13. skupščini odločili, da iztisnejo male delničarje iz družbe. Njihove delnice bodo prenesli na glavnega delničarja Plasto, d. o. o., Šentrupert, odpravnina pa znaša 6,50 evra za delnico. Delničarji so nadalje odločili, da bilančnega dobička v znesku manj kot 2,2 milijona evrov ne bodo razporedili, ampak bodo o njegovi uporabi odločali v prihodnjih letih. Uprava in nadzorni svet sta dobila razrešnico, potrjen pa je bil tudi novi stari nadzorni svet. Dana je v prvi polovici letos poslovala nekoliko slabše kot lani, saj je bila prodaja skoraj pet odstotkov manjša, namesto dobička pa je imela okoli 50.000 evrov izgube. Direktor Marko Hren pa je zagotovil, da bodo manjšo prodajo zaradi dolge zime in hladne pomladi nadoknadili poleti, ko prodaja poteka po načrtih.
Vzajemna v rokah upokojencev
Torek, 27.07.2010
Včerajšnja skupščina Vzajemne je vnovičen dokaz, da je stanje v državi pač odraz slabe zakonodaje. Čeprav je "priporočeno", da bi se naj na skupščini srečale vse tri generacije v enakem razmerju zastopanosti, je bilo včeraj prav nasprotno. Kar 75 odstotkov zastopanih je predstavljalo starejše zavezance, 19 odstotkov srednje starih in le 6 odstotkov prisotnih je predstavlajlo mlajše zavezance! Absolutno večino več kot 850.000 zavarovancev Vzajemne je tako z nekaj več kot 14.000 glasovi (od skupaj cca 19.000) včeraj predstavljala samo ena oseba : predsednica ZDUS-a Mateja Kožuh Novak. Slednja je na plečih upokojencev tako Vzajemno tudi uradno prevzela. Najprej s tem, ko je sama sebe potrdila za članico nadzornega sveta, nato pa še z napovedjo o zamenjavi uprave. Požvižgala se je tudi na uskladitev statuta družbe z veljavno Zakonodajo. Kot je za Dnevnik izjavil Idejni vodja ustanovitve Vzajemne Širne Ivanjko je nad včerajšnjo skupščino Vzajemne razočaran. ...
Danes skupščina Vzajemne
Ponedeljek, 26.07.2010
Predstavniki Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev se bomo danes, glede na pooblastila, ki ste nam jih zaupali, udeležili napovedane skupščine Vzajemne. Zelo pomembno za poslovanje družbe je seveda ohranitev števila zavarovancev dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, kar je Vzajemni v letih 2008 in 2009 dobro uspevalo (okrog 895.000 zavarovancev dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj). Vzajemna je imela v zadnjih letih nad 100 tisoč zavarovanj z medicinsko asistenco v tujini (Vzajemna Tujina). Vzajemna se je v izboru 2007/2008 uvrstila tudi med 21 finalistov izbora najboljših zaposlovalcev oziroma med 7 najboljših zaposlovalcev v skupini velikih podjetij. Leto kasneje – izbor 2008/2009, pa se je ponovno uvrstila na lestvico 100 najboljših. Ali bo tako tudi v prihodnje pa bomo izvedeli na današnji skupščini in vas o tem podrobneje obvestili.
Kaj sploh preostane malim delničarjem Center naložbe?
Petek, 23.07.2010
Insolventna družba CENTER NALOŽBE je v postopku prisilne poravnave. V njo so jo pahnili Boško Šrot in njegove družbe, kar je na rob propada pripeljalo tudi 34.000 malih delničarjev. In prav mali delničarji smo bili v zadnjem letu in pol deležni že 4. poskusa sklepanja o povečanju osnovnega kapitala družbe, ki naj bi družbo rešilo pred stečajem. Na današnji skupščini smo male delničarje predstavljali Stojan Auer iz Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, ter dr. Boštjan Udovič, Gregor Tekavec in Gordan Šibič iuz društva MDS - Skupaj smo močnejši. Tokratna skupščina je prinesla celo "post festum" potrdilo izbora revizorja ECUM REVIZIJA D.O.O. za leto 2009. To je neobičajno in celo nedopustno, saj gre za sklepanje na skupščini v letu 2010. Zakaj imenovanja revizorja za 2009 niso opravili na kar 4 prejšnjih skupščinah v letu 2009 in 2010, ta trenutek verjetno ne ve nihče. Skupščina se je seznanila tudi s sprejetim Poročilom nadzornega...
KS Naložbe - aroganca vodstva in predsedujočega na skupščini, Društvo MDS napovedalo izpodbojne tožbe
Torek, 20.07.2010
Današnje skupščine družbe KS Naložbe, ki ima več kot 34 tisoč delničarjev, so se udeležili pooblaščenci delničarjev Gordan Šibić in Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) ter Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod MD). Skupaj so zastopali nekaj manj kot 10.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo malenkost manj kot 1 % vseh glasovalnih pravic. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini bili šokirani nad aroganco izvršnega direktorja, dr. Blaža Vodopivca, ki ni želel/znal odgovoriti prav na nobeno vprašanje sicer zgolj štirih prisotnih delničarjev (trije od tega so bili pooblaščenci s strani Društva MDS), poleg večinskega lastnika. Še več, ko smo ob koncu skupščine, tik preden je predsedujoči želel zaključiti skupščino, le tega prekinili in ga opozorili da želimo napovedati izpodbojne tožbe, sprva predsedujoči temu ni hotel ugoditi, medtem ...
V Luki Koper naj država čimprej objavi prevzemno ponudbo
Ponedeljek, 19.07.2010
Kot smo napovedali, delničarji Luke Koper na skupščini nismo podelili razrešnice bivši upravi na čelu z Robertom Časarjem in Aldom Babičem, kot tudi članom nadzornega sveta. Stališče Zavoda ZIZMD in Društva MDS je znano - odgovorni so tako poslovodstvo, kot nadzorniki, skladno z ugotovitvami dopolnjene revizije PWC. Zato je zoper vse odgovorne potrebno vložiti odškodninske tožbe! Društvo MDS je edino, ki je že na 18. Skupščini zahtevalo, da se odškodnina terja tudi od revizorja Delotte & Touche. Le-to je s »strokovno« opravljeno cenitvijo ugotovilo, da naj bi bil 10 % delež v slovaškem TTI vreden kar 50,4 mio EUR. Člani NS so nato potrdili »ugoden« nakup v višini 25,8 mio EUR. Izredni revizor PWC pa je ugotovil, da je ta delež vreden le 11,9 mio EUR. S tem je Delotte & Touche povzročil delničarjem in družbi Luke Koper škodo v višini najmanj 13 mio EUR. Društvo MDS je tudi začelo postopek za ugotavljanje njihove strokovne odgovornosti, ki ima lahko...
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki