Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Poziv delničarjem ETI: Ne prodajte delnic !
Četrtek, 08.07.2010
Vsem malim delničarjem, ki ste nam zaupali pooblastilo se iskreno zahvaljujemo. Rajko Stankovič je še enkrat dokazal, da nas "žejne preko vode" ne bodo tako lahko več peljali! Predlagatelji in pooblaščenci s skupščine pozivajo vse delničarje, naj na morebitni poziv Uprave ne dajo nižje ponudbe za odkup delnic kot 42 EUR in če le niso v preveliki finančni stiski, naj ne prodajajo delnic, saj so vredne bistveno več!
Skupščina ETI Izlake: Ali smo še pravna država?
Četrtek, 08.07.2010
Pred pričetkom skupščine je predsednik Društva MDS Rajko Stanković zahteval, da se odvzamejo glasovalne pravice Janiju Braunetu, vodji pravne službe ETI-ja, ki ima pooblastilo za zastopanje delničarja Merkur, d.d. (ki ima 22.627 delnic, danes je to pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic). Društvo MDS namreč razpolaga z informacijo, da naj bi bil nakup delnic s terminsko pogodbo že izveden, kar bi pomenilo, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ju, (morda celo Finemi - družbi v lasti vodilnih), vendar njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS zato upravičeno sumi, da gre za lastne delnice ETI-ja, ki po zakonu nimajo glasovalne pravice. Predsedujoči skupščine odvetnik Marjan Feguš temu predlogu ni ugodil, zato je Rajko Stanković kot pooblaščenec delničarjev najavil izpodbijanje vseh sklepov skupščine. Že pri 2. točki dnevnega reda je »avtoritativni« predsedujoči odvetnik Marjan Feguš (na sliki desno, sicer tudi predsednik NS Kovintr...
Mariborsko okrožno sodišče je upnike Centra Naložb pozvalo, naj glasujejo o sprejetju prisilne poravnave
Četrtek, 08.07.2010
Kot smo na naši spletni strani zapisali, je direktor Centra Naložb Bojan Rajer junija ob predložitvi novega načrta finančnega prestrukturiranja družbe povedal, da so novi načrt dopolnili z več kot sedem milijonov evrov v prvotnem načrtu pozabljenih obveznosti za izplačilo dividend, zaradi česar je upniški odbor od Rajerja zahteval, da načrt popravi. Ob tem so v novi načrt vnesene še nekatere terjatve naknadno vključenih upnikov, med njimi 12 milijonov evrov s strani Hypo banke. Skupne obveznosti Centra Naložb tako po Rajerjevih besedah zdaj znašajo okoli 82 milijonov evrov oziroma približno 20 milijonov evrov več kot v prvotnem načrtu. Največji upnik Centra Naložb so sicer še vedno družbe iz poslovnega sistema Pivovarna Laško, ki so mu posodile skoraj 60 milijonov evrov. To pomeni, da bodo imele prav te družbe pri glasovanju o prisilni poravnavi več kot 70 odstotkov glasov, medtem ko je za sprejetje prisilne poravnave potrebna podpora 60 odstotkov upnikov. ...
Organizirano zbiranje pooblastil
Sreda, 07.07.2010
Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev je skupaj z Društvom malih delničarjev - Skupaj smo močnejši iz Ljubljane pričel organizirano zbiranje pooblastil za skupščine družb Luke Koper, Center naložbe, KS naložbe in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Pozivamo vas, da pooblastila, ki jih najdete v rubriki "pooblastila" natisnete, izpolnite in jih čimprej pošljena sedeže omenjenih družb. Mali delničarji lahko pri nasprotnih predlogih uspemo le, če smo enotni. Dokažimo, da se znamo povezati, saj gre navsezadnje za naše interese in naš denar!
Electa prodaja delnice Mercatorja
Torek, 06.07.2010
Družba Electa, ki je v lasti Jureta in Damijana Jankovića, je v zadnjih dneh prodala za 2,4 milijona evrov Mercatorjevih delnic, umaknila pa se je tudi iz lastništva družbe Maksima Invest, ene od ključnih družb iz poslovno-finančne skupine Nacionalna finančna družba (NFD). Večji del Electinih delnic Mercatorja je po dostopnih podatkih končal v lasti skladov, ki jih upravlja švedska družba za upravljanje East Capital. Skladi East Capital so za delnico Mercatorja odšteli 155 evrov oziroma približno toliko, kot je bila ta vredna na borzi, do posla pa je prišlo na tako imenovanem sivem trgu, zaradi česar podrobnosti niso znane. Prav tako ni znano niti, po kakšni ceni je Electa prodala slabega pol odstotka delnic Maksime Invest, ki jih je od nje kupil NFD Holding pod vodstvom Stanislava Valanta.
Delnice Triglava - dobra naložba?
Torek, 06.07.2010
Glede na izjave predsednika uprave Zavarovalnice Triglav Matjaža Rakovca, je bilo poslovanje v prvem polletju boljše od načrtov, čeprav številk ne razkriva. Hvali pa se z dobičkom v prvem četrtletju, ki naj bi bil skoraj dvakrat višji od načrtovanega. Zaenkrat so znani le trimesečni rezultati: dosegli so 14 milijonov evrov dobička, kar je skoraj dvakrat več od načrtovanega. Podobno naj bi poslovala celotna skupina Triglav. Glede na to, da so letos mali delničarji ostali brez dividend, bi to lahko pomenilo boljši izkaz v prihodnjem letu. Sicer pa je uprava tudi delničarjem predlagala , da Zavarovalnica Triglav ponovno začne izplačevati dividende v letu 2011. Ali bo uprava napoved dobrega poslovanja tudi uresničila je vprašanje časa, vsekakor pa jih bomo mali delničarji "držali" za besedo!
Visoke dividende iz Leka
Torek, 06.07.2010
Lek je leto 2009 končal z vsega 55 milijoni evrov čistega dobička, navkljub temu pa si bo švicarski Novartis iz bilančnega dobička, ki znaša 83,7 milijona v poslovnem letu 2009 kar 80 milijonov evrov razdelil za dividende, medtem ko bo nerazporejenega ostalo 3,7 milijona evrov bilančnega dobička. Lani je Lekov kapital ostal tako rekoč nespremenjen, pri 708 milijonih evrov, medtem ko so se finančne obveznosti bistveno znižale. Dolgoročnih posojil lani sicer sploh ni imel, medtem ko so se kratkoročna posojila znižala z 268 na 59 milijonov evrov. K zmanjšanju finančnih dolgov je pripomoglo predvsem učinkovitejše obvladovanje poslovnih terjatev, ki so jih lani v Leku uspeli več kot prepoloviti, in sicer na 173 milijonov evrov.
15,5 milijonov dokapitalizacije za Vegrad
Ponedeljek, 05.07.2010
Današnja skupščina Vegrada je kot kaže rešila zadolženo podjetje, saj so lastniki sprejeli sklep o dokapitalizaciji podjetja v skupni višini 15,5 milijona evrov. Od tega bo 41 upnikov konvertiralo terjatve v višini 10,5 milijonov evrov, največja lastnika pa bosta zagotovila sredstva v višini pet milijonov. Družba pooblaščenka Vegrad Naložbe, ki je 57-odstotna lastnica Vegrada, bo po današnjem sklepu skupščine za dokapitalizacijo namenila nekaj več kot tri milijone evrov denarnih sredstev. Preostali del bo pokrila druga največja lastnica Vegrada, državna Posebna družba za podjetniško svetovanje PDP, ki ima v lasti 29 odstotkov Vegrada. S to potezo bodo lahko kot kaže dokančali tudi Celovške dvore v Ljubljani.
Delnice NKBM spet navzdol
Sobota, 03.07.2010
Včerajšnje dogajanje na borzi je bilo vse prej kot obetavno. Pod gladino so vlagatelji trgovali z delnicami NKBM, ki so se ob 10.700 evrih prometa pocenile za 1,17 odstotka na 10,98 evra. Delnice Gorenja so se ob pičlem prometu pocenile za 0,65 odstotka na 12,25 evra. V prvi kotaciji so delnice Telekoma Slovenije pri 42.110 evrih prometa zdrsnile za 2,93 odstotka na 94,85 evra, za 1,95 odstotka na 155,78 evra pa so se pocenile tudi delnice Mercatorja.
V ponedeljek tudi skupščina KAD-a
Sobota, 03.07.2010
Za ponedeljek je sklicana skupščina Kapitalske družbe - KAD. Člani bodo obravnavali poslovanje Kada za leta 2009 in odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se bo odločala tudi o predlogu rebalansa finančnega načrta za leto 2010 in se seznanila z rebalansom poslovnega načrta. Kot se za skupščino spodobi, pa se bodo sodelujoči seznanili s pogodbami o zaposlitvi članov uprave Kada. Morda, pa bo govora še o nekaterih nerazumnih potezah v letu 2009 in predvsem v zadnjem času....
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki