Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Telekom: 3 evre bruto na delnico
Sreda, 30.06.2010
Na jutrišnji skupščini Telekoma bodo od skoraj 61,5 milijona evrov bilančnega dobička za poslovno leto 2009, 19,5 milijona namenili za izplačilo dividend 13.260 delničarjem. Delničarji bodo prejeli tri evre bruto na delnico, preostali del dobička v znesku skoraj 42 milijonov evrov pa bodo prenesli. Dividende bodo izplačali v 60 dneh po sprejemu sklepa. Skupščino bo vodil odvetnik Stojan Zdolšek.
Delničarji Alposa zavrnili dokapitalizacijo družbe
Torek, 29.06.2010
Delničarji družbe Alpos so na skupščini zavrnili predlog dokapitalizacije družbe. Uprava in nadzorni svet družbe sta delničarjem predlagala, naj podprejo predlog o povečanju osnovnega kapitala za dobrih 68 milijonov evrov na nekaj več kot 74 milijonov evrov. Toda predlog z izdajo 1,631.000 navadnih kosovnih delnic, pri čemer bi bila prodajna cene ene delnice 41,70 evra, so delničarji zavrnili.
Mlinotest brez dividend
Torek, 29.06.2010
Na zadnji skupščini delničarjev Mlinotesta iz Ajdovščine so delničarji potrdili le delitev bilančnega dobička za leto 2009, ki je znašal 646.500 evrov. Tudi predlog uprave o prerazporeditvi dobička v druge rezerve iz dobička je bil sprejet. Predlogu je nasprotovalo le Žito, ki je 24,99-odstotni lastnik Mlinotesta, saj so želeli, da bi dobiček delno razdelili tudi med delničarje, ki so tako letos ostali brez dividend.
Tudi delničarji Triglava brez dividend
Ponedeljek, 28.06.2010
Z današnje skupščine državne Zavarovalnice Triglav bodo delničarji verjetno ostali brez dividend. Uprava, ki jo vodi Matjaž Rakovec, namreč predlaga, da se 252,5 milijona evrov bilančnega dobička letos ne razdeli oziroma se o njem odloča v prihodnjih letih. Tako bo kot npr. v NKBM tudi tokrat odločitev odvisna od države kot večinske lastnice. Sicer pa je minulo leto zavarovalnica sklenila z 1,8 milijona evrov čiste izgube!
Skupščina NLB bo rutinska
Sobota, 26.06.2010
Kot kaže, država ne bo vložila noben nasprotni predlog na predlagane sklepe skupščine. Vlada je namreč že sprejela navodila za glasovanje na sredini skupščini Nove Ljubljanske banke (NLB). Na njej bodo delničarji med drugim odločali o imenovanju novega člana nadzornega sveta banke, za katerega je predlagan Jurij Detiček, doslej predsednik uprave Adria banke na Dunaju. Morda bi se utegnilo zaplesti le pri podelitvi razrešnice članom uprave banke za minulo leto. Tako naj bi se nekateri člani vlade zavzemali za to, da ne bi podelili razrešnice med drugim Mateju Naratu (poteguje se za vodenje Abanke Vipe), ki je bil v upravi NLB do novembra lani, ko sta upravo predčasno nekrivdno zapustila še Alojz Jamnik in Miran Vičič.
Mali delničarji Dane bodo iztisnjeni
Sobota, 26.06.2010
Franc Frelih, največji lastnik mirnske Dane, bo na skupščini družbe, ki bo konec julija, iz lastništva iztisnil preostalih več kot 700 malih delničarjev, ki imajo v lasti osem odstotkov te tovarne. Za delnico jim ponuja 6,5 evra denarne odpravnine, tako da bi zanje Frelih skupno plačal 211.000 evrov.
Začetek zbiranja pooblastil za skupščino Pivovarne Laško
Četrtek, 24.06.2010
Uprava Pivovarne Laško je včeraj na Seonetu objavila sporočilo, da bo družba 28. junija začela organizirano zbirati pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 16. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, ki je sklicana za 16. julij 2010. Pivovarna Laško je k organiziranemu zbiranju pooblastil povabila vsa društva oziroma združenja malih delničarjev. Delničarji bodo lahko za pooblaščenca izbrali enega od v pooblastilu navedenih predstavnikov društev oziroma združenj malih delničarjev. Predstavnik Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev je Stanislav Zajšek.
Dividenda Aerodroma Ljubljana 0,63 evra
Četrtek, 24.06.2010
Delničarji Aerodroma Ljubljana so na skupščini glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 sprejeli nasprotni predlog Republike Slovenije. Od malo več kot treh milijonov evrov bilančnega dobička bo tako za izplačilo dividend šlo 2,59 milijona evrov, in ne 1,8 milijona evrov, kot sta prvotno predlagala uprava in nadzorni svet. Delničarji bodo tako prejeli 0,63 evra dividende na delnico. Preostali bilančni dobiček pa gre v druge rezerve. Na skupščini so prav tako podelili razrešnico upravi in nadzornikom za poslovno leto 2009, za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010 pa so imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija.
Nadzornike v Krki vodi Jože Lenič
Četrtek, 24.06.2010
Jože Lenič, ki je pred leti vodil Zavarovalnico Triglav, sedaj pa je samostojni podjetnik, je bil včeraj izvoljen za predsednika nadzornega sveta Krke. Iz družbe so še sporočili, da sta Leničeva namestnika postala Franc Šašek, ki v nadzornem svetu zastopa zaposlene, ter Matjaž Rakovec, sedanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, o čigar izvolitvi za nadzornika smo na skupščini delničarjev prejšnji teden imeli pomisleke tudi v našem Zavodu ZIZMD.
Marina Portorož: dividenda tri evre bruto na delnico!
Sreda, 23.06.2010
Delničarji Marine Portorož bodo na svoji skupščini 23. julija odločali o delitvi dobička in dividend za leto 2009. Uprava predlaga, naj od 17,4 milijona evrov bilančnega dobička v letu 2009 za izplačilo dividend delničarjem namenijo 916.000 evrov ali tri evre bruto na delnico. Dividende bodo izplačali najpozneje do konca leta 2010. Iz bilančnega dobička bodo direktorju Marjanu Božniku predlagali 12.000 evrov bruto (enako kot lani) nagrade za poslovno uspešnost. Preostanek bilančnega dobička v znesku 16,54 milijona evrov pa ostaja tako kot lani nerazporejenega.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki