Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Poročilo iz skupščine NKBM 22.06.2010
Sreda, 23.06.2010
Predsednik Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod ZIZMD) Stanislav Zajšek Predsednik in Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanji Društvo MDS) Rajko Stanković sta letos prvič skupno sodelovala pri organiziranem zbiranju pooblastil NKBM. Skupaj sta prejela 0,86 % zastopanega kapitala družbe oz. 0,48 % manj kot predstavnik VZMD, kar je najbrž posledica »cenenega populizma« slednjega, ki je vztrajal pri delitvi »minornega dobička«. Mali delničar s 75 delnicami bi prejel le 4,65 EUR dividende, zato Društvo MDS in Zavod ZIZMD nista podprla nasprotnega predloga Naj uvodoma izpostavimo, da Društvo MDS in Zavod ZIZMD vedno podpirata delitev bilančnega dobička vsaj v višini 1/3 za dividende, ko je to smiselno in ekonomsko upravičeno. Tako smo povišanje zneska dividende letos predlagali na skupščini Krke in Žita. V zvezi z »očitki« oz. »cenenim populiumom« predstavnika VZMD zaradi nepodpore d...
SID banka Iskri Avtoelektriki posodila 12 milijonov evrov
Torek, 22.06.2010
Predsednik uprave družbe Iskre Avtoelektrike Edvin Sever in predsednik uprave SID banke Sibil Svilan sta včeraj podpisala pogodbo, s katero je Iskra Avtoelektrika pridobila desedetno posojilo za financiranje projekta Mehatronski sistemi za okolju prijazna transportna sredstva v višini 12 milijonov evrov. Pričakovani učinki projekta naj bi bila prodaja v višini 450 milijonov evrov, dodana vrednost 50.000 evrov na zaposlenega in rast deleža novih proizvodov v prodaji.
Za dividende Sanolaborja 13,9 evra
Torek, 22.06.2010
Delničarji družbe Sanolabor, ki je v lasti menedžerjev družbe, si bodo za dividende izplačali 353.282 evrov oziroma 13,9 evra bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 9,7 milijona evrov bo predvidoma os»- tal nerazporejen. Družba je lani relativno uspešno poslovala, saj so se ji čisti prihodki zvišali za tretjino in so znašali 59,2 milijona evrov, za slabo tretjino pa se je bil višji tudi čisti dobiček, kije znašal dva milijona evro.
Nadzornikom Term Maribor 40.000 evrov!
Torek, 22.06.2010
Delničarji Term Maribor so na včerajšnji skupščini za izplačilo dividend namenili dobrih 666.000 evrov oziroma 0,3 evra na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 1,19 milijona evrovje ostal nerazporejen. Šestčlanskemu nadzornemu svetu pa so namenili kar 40.000 evrov nagrade! Kot je znano, je največji lastnik term je NFD Holding, ki ima v lasti 72-odstotni delež, sledi pa Sava s 14,6 odstotka.
Odstop Stojana Auerja od kandidature za NS Pivovarne Laško
Petek, 18.06.2010
V zavodu za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev in v Društvu malih delničarjev MDS – Skupaj smo močnejši, smo se po današnjih sestankih z vodstvi Pivovarne laško in NLB odločili, da umaknemo kandidaturo malih delničarjev za mesto nadzornika Pivovarne Laško. Stojan Auer, skupen kandidat za nadzornika v Pivovarni Laško Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev ter društva Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, je bil vrsto let generalni zastopnik nemškega pivovarskega koncerna v Sloveniji. V Slovenijo je vpeljal in uspešno zastopal kar 21 različnih vrst priznanih blagovnih znamk. Njegovi kontakti s potencialnimi tujimi partnerji bi lahko zelo dobro koristili strateškim planom vodstva Pivovarne Laško predvsem pri prodaji premoženja na Hrvaškem. Toda po današnjih pogovorih z upravo Pivovarne Laško in NLB smo predstavniki malih delničarji prišli do spoznanja, da bo za nadaljnjo vizijo Pivovarne Laško izredno p...
Nasprotni predlogi za skupščino Pivovarne Laško
Četrtek, 17.06.2010
Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor in Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši sta vložila nasprotna predloga k sklepoma skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d. Ločeno glasovanje o ne-podelitvi razrešnic Tonetu Turnšku in drugim članom Nadzornega sveta v letu 2009, zaradi nepravilnosti, ki so družbi Pivovarna Laško povzročile nepopravljivo škodo in veliko poslovno izgubo. Dne 16. 6. 2010 sta bila na Upravo družbe Pivovarna Laško naslovljena nasprotna predloga k sklepoma skupščine delničarjev Pivovarne Laško. Prvi nasprotni predlog sklepa se nanaša na 2. točko dnevnega reda, v zvezi s seznanitvijo skupščine s poročilom Nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2009, poročilom Nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. V njem predlagamo, da se ...
Začetek organiziranega zbiranja pooblastil za skupščino Nove KBM!
Ponedeljek, 07.06.2010
Družba Nova KBM, d.d., je 04. Junija 2010, preko sistema SEONET obvestila, da bodo za 19. skupščino Nove KBM d.d., sklicano za 22. Junija 2010, organizirano zbirali pooblastila naslednji pooblaščenci: Ervin Hlede, Jože Glogovšek, Anton Benko, Kristjan Verbič (VZMD) Rajko Stanković (MDS) in predsednik Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Stanislav Zajšek. Delničarji banke bodo obrazce pooblastil prejeli po pošti na domač naslov. Izpolnjene in lastnoročno podpisane obrazce pooblastil vrnejo na naslov, natisnjen na povratni kuverti: Skupina pooblaščencev, Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor. Nova KBM d.d. pooblaščencem nudi organizacijsko pomoč. Pozivamo vas, da izkoristite svojo upravljaljsko pravico in v čimvečjem številu vrnete izpolnjena pooblastila. Pooblastilo mora prispeti v banko, najkasneje 18. Junija 2010. Če se strinjate s predlogi obeh pooblaščencev zadošča, da na prvi strani zaokrožite številko 5 (S...
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki