Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Tudi Slovenijales brez dividend
Torek, 30.08.2011
Zavarovalnice Triglav je na včerajšnji skupščini Slovenijalesa uveljavila svojo voljo in povozila željo vseh drugih : Dividend tudi letos ne bodo delili, bilančni dobiček za leto 2010 v višini 8,94 milijona evrov bo ostal nerazporejen, o njem pa bodo odločali v prihodnjih letih. Mali delničarji so sicer predlagali delitev vsaj 15 odstotkov bilančnega dobička družbe oziroma pet evrov bruto na delnico (skupaj 1,37 milijona evrov). Za ta nasprotni predlog so namreč na skupščini glasovali vsi delničarji razen Triglava (torej 26,5 odstotka na seji prisotnega kapitala; delež Zavarovalnice Triglav je 73,51 -odstoten). Mali delničarji so nasprotni predlog utemeljili z dejstvom, da že v preteklih letih družba ni izplačevala dividend. Zato bi bilo pošteno, da se del bilančnega dobička naposled nameni tudi delničarjem, saj to ne bi moglo ogroziti poslovanja ter poslovnih načrtov družbe.
Aroganca Glaserja ali Perutnine Ptuj ?
Sobota, 27.08.2011
Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser je na včerajšnji skupščini morda prvič v njegovi 20 letni vladavini v Perutnine Ptuj doživel hladen tuš, saj so mu preostali delničarji, ki jih sam posredno ne obvladuje, složno obrnili hrbet. Po mnenju našega Zavoda si krivdo lahko pripiše sam sebi, saj zaradi arogance (beri sebe ali njegovih zaposlenih) ni nikakršne komunikacije ne z lastniki (delničarji) kot ostalimi deležniki v prostoru. Na to ga je včeraj celo javno opozoril predstavnik našega Zavoda in društva MDS - Skupaj smo močnejši, Stojan Auer. Javno je opozoril s praktičnim primerom, kakšen odnos imajo njegovi zaposleni potem, ko so za podajo poslovne ponudbe potrebovali celih 7 mesecev!!!! Glaser je na sami skupščini večkrat poudaril, da so za nastalo situacijo najbolj krivi novinarji. Kaj pomeni odnos z javnostmi, pa je kot kaže Roman Glaser že zdavnaj pozabil. Sicer pa je Glaser na včerajšnji skupščini spretnim pravnim manevrom izigral male...
V petek 26. avgusta se obeta burna skupščina Perutnine
Ponedeljek, 22.08.2011
Petkova skupščina Perutnine Ptuj bo vsekakor izredno burna. Uprava Perutnine Ptuj, ki jo vodi Roman Glaser, tokrat ponovno predlaga, da 4,5 milijona evrov dobička ostane nerazporejenih. Na to točko je nasprotni predlog že vložil član društva Mali delničarji - Skupaj smo močnejši - Simon Čadež. "Ob strani" mu stoji posredno še država, ki je prav tako vložila preko Kada nasprotni predlog. Kapitalska družba, predlaga, da se del bilančnega dobička v višini 946.000 evrov uporabi za izplačilo dividende delničarjem, in sicer 16 centov na delnico, Simon Čadež pa predlaga 20 centov na delnico. Predlagani znesek znaša štiri odstotke osnovnega kapitala družbe, njegovo izplačilo pa vsekakor ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje poslovanje družbe. Med predlogi za razširitev avgustovske skupščine je tudi skupen predlog Kada in Čadeža za imenovanje posebnega revizorja, ki bo preveril poslovanje družbe v zadnjih petih letih. Za to sta se odločila, ker po...
Ali bomo mali delničarji Aktiva Naložbe iztisnjeni?
Četrtek, 18.08.2011
Skupščina delničarjev družbe Aktiva Naložbe je potrdila vse predlagane sklepe, tudi o nedelitvi 20,6 milijona evrov bilančnega dobička, na kar je eden od malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo. Družba je hkrati sklicala novo skupščino, ki bo potekala 12. septembra, na kateri se bo odločalo o iztisnitvi malih delničarjev s strani večinskega lastnika Aktive.
Mali delničarji NKBM odslej solastniki revij
Petek, 12.08.2011
Lastnica 44 blagovnih znamk Dela Revij Mateja Raščana je včeraj postala družba KBM Leasing, ki je zanje odštela 12,2 milijona evrov oziroma 10,1 milijona evrov brez DDV. Lady, Jana, Obrazi, Stop, Slovenka leta in številne druge blagovne znamke tako po novem sodijo pod okrilje Skupine Nova KMB, ki jo vodi Matjaž Kovačič. Kot vselej doslej, so tudi tokrat v Novi KBM prodajo označili kot "uspešno", čeprav pa vsi dobro vemo, da z njo težav niso rešili. Z zaplembo blagovnih znamk in njihovim prenosom na KBM Leasing so namreč le nekoliko izboljšali položaj matične banke NKBM, ki ji zdaj ne bo treba oblikovati večmilijonskih slabitev posojil Delu Revijam. Vsa tveganja so tako prenesli na KBM Leasing, ki ima zdaj v blagovnih znamkah vezanega za štirikrat več premoženja, kot znaša njen kapital. Kaj to pomeni za delnico NKBM pa najbrž ni potrebno posebej ugotavljati....
Prevzemna ponudba Igorja Laha je neresna
Četrtek, 11.08.2011
Čeprav je čas dopustov, se na nas v zadnjih dnevnih obračajo številni mali delničarji Pivovarne laško s vprašanjem, kaj lahko zanje pomeni prevzemna ponudba ljubljanskega poslovneža Igorja Laha. V Zavodu za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev smo temeljito preučili predmetno ponudbo in na podlagi ugotovitev prišli do sklepa, da je ponudba Igorja Laha prenizka in neresna. Zato vam spoštovani člani in simpatizerji, odsvetujemo sprejetje Lahove ponudbe. Slednja namreč delničarjem Pivovarne Laško ne ponuja kupnine v denarju, temveč v obliki obveznic KS Naložb, v razmerju devet obveznic za eno delnico. Nesporno po mnenju naših organov tudi je, da bo Igor Lah svojo ponudbo kot vsak dober poslovnež povišal in najverjetneje ponudil konkreten denar. Več kot na dlani je, da sedanja ponudba Igorja Laha ne odraža dejanske vrednosti Pivovarne Laško. Družba, ki posluje tekoče uspešno ima vrednost bistveno večjo, od ponujenih devet obveznic KS Na...
Konverzije terjatev v Zvonu Ena ne bo
Torek, 09.08.2011
Ponudba za konverzijo terjatev upnikov v pretežno cerkveni mariborski finančni družbi Zvon Ena Holding je bila neuspešna. Kot je danes na spletnih straneh Ajpesa objavila prisilna upraviteljica Mojca Breznik, prag najnižjega načrtovanega zneska za uspešnost konverzije terjatev v lastniške deleže v višini skoraj 83 milijonov evrov ni bil dosežen. Kot je v poročilu zapisala Breznikova, je izjavo o vpisu novih delnic vložilo 30 upnikov, med katerimi jih je pogoje izpolnjevalo le 19, skupaj pa jim je prisilna upraviteljica v postopku priznala za okoli 20 milijonov evrov terjatev. Med tistimi, ki so bili pripravljeni svoje terjatve pretvoriti v lastniške deleže Zvon Ena Holdinga ni bilo nobene od bank kot daleč največjih upnic omenjenega holdinga.
Delničarjem NKBM "sramotnih" 8 centov dividende
Sobota, 23.07.2011
Besede so eno, dejanja pa drugo?! Stojan Auer - predsednik Sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev je opozoril na številne insinuacije o nepravilnostih v preteklosti in pozval pristojne, da jih preiščejo in o tem poročajo delničarjem. Ob tem jim še svetoval, naj bolje komunicirajo z delničarji. Debata se je razvila in veliko hude krvi je bilo s strani določenih udeležencev, ki so se postavili na okope in v PR-jevskim slogu »pogroma in tragedije« hoteli za vsako ceno ohraniti »trdnjavo«, imenovano NS in niso želeli pregleda morebitnih spornih dejanj za nazaj. Društvo MDS pa je skupaj z Zavodom za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev (lani sta prvič nastopila v okviru NKBM zbiranja pooblastil in skupaj zastopala 142.295 delnic oz. 0,86 % kapitala), letos pa v okviru svojega omejenega zbiranja pooblastil zastopalo preko 200.000 delnic NKBM oz. 0,80 % prisotnega kapitala na skupščini, kar pomeni kar 760 krat več kapitala na skupščini...
Valkarton v iztisnitev malih delničarjev
Sobota, 23.07.2011
Skupščina Valkartona, ki je v večinski, 98,6-odstotni lasti hrvaške družbe Belišče, bo konec avgusta odločala o iztisnitvi malih delničarjev. Ti bodo, kot je predlagano, prejeli po 22 evrov odškodnine na delnico.
Skupščina NKBM naj bo javna!
Četrtek, 21.07.2011
Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev javno poziva upravo NKBM, naj na jutrišnji skupščini ne izključi javnosti. Znano je, da sta Društvo malih delničarjev MDS in delničar Stojan Auer (Skupaj smo močnejši) vložila nasprotni predlog o ne-delitvi za večino delničarjev sramotne dividende (povprečno 1,20 evrov). Kot je v predlogu navedeno, se naj ta denar porabi za najetje posebne revizorske hiše, ki bo pregledala vodenje posameznih poslov družbe za pet let nazaj, s pregledom vodenja poslov, ki so jih banke in družbe v Skupini NKBM sklepale med seboj in s tretjimi osebami. Posledično z ugotovitvami pa naj se najamejo najboljše odvetniške hiše za vložitev odškodninskih tožb! Dovolj žalostno je, da moramo navadni ljudje zahtevati revizijo vseh poslov med Skupino NKBM in člani nadzornega sveta ter z njimi povezanimi osebami, revizijo vseh poslov v povezavi s prevzemom srbske Credy banke, pregled posojil fizičnim ali pravnim osebam, pri ka...
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki