Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
30.julija izredna skupščina Pivovarne Laško
Petek, 15.07.2011
Potem, ko se je nadzorni svet Pivovarne Laško seznanil z namero družbe KS Naložbe za prevzem Pivovarne Laško je padla odločitev za izredno skupščino delničarjev, ki bo že 30. julija. Pivovarna Laško je danes sklic skupščine tudi uradno objavila.Na skupščini bomo tako mali delničarji podali soglasje k sklenitvi mandatne pogodbe s svetovalcem v skladu s sporazumom o skupni prodaji Mercatorja. Na vprašanje, ali bomo na tej skupščini odločali tudi o ustanovitvi pogodbenega koncerna, saj je bila ta točka umaknjena z junijske skupščine, so v Pivovarni Laško dejali, da to ni predvideno, vendar obstaja možnost, da bi le odločali tudi o ustanovitvi omenjenega koncerna. KS Naložbe naj bi svojo prevzemno ponudbo objavila do 7. avgusta. Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev bo skupaj z društvom MDS - Skupaj smo močnejši tudi tokrat organizirano zbiral pooblastila. Več o tem v prihodnjih dneh.
Nova KBM je v podjetju MTB zapravila 37 milijonov evrov
Petek, 15.07.2011
Več kot 96 milijonov evrov terjatev so v stečajem postopku prijavili upniki propadlega mariborskega gradbenega podjetja MTB. Stečajna upraviteljica Milena Sisinger jih je preskusila in jih skoraj 400 upnikom priznala v skupni vrednosti 84,3 milijona evrov. Več kot polovica tega zneska pripada največji upnici - NKBM, ki je najbolj zavzeto kreditirala gradbene projekte MTB. Zdaj ji je ostala več kot 47 milijonov evrov visoka terjatev. V postopku je bila NKBM priznana ločitvena pravica na številnih nepremičninah MTB, zabeleženo pa ima tudi pogojno terjatev v višini več kot osem milijonov evrov. Vendar posojila, ki jih je odobravala gradbenemu podjetju, niso bila dovolj zavarovana. Z odprodajo nepremičnin, na katerih je banka vpisana kot hipotekarni upnik, ta namreč ne bo mogla iztržiti več kot 10 milijonov evrov. Druga največja upnica je NLB, njene terjatve dosegajo skupno skoraj 10 milijonov evrov. V podjetju MTB se je opekla tudi Probanka. Njena terjatev je vredna štir...
Organizirano zbiranje pooblastil za skupščino NKBM
Torek, 12.07.2011
Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev je v sodelovanju z društvom MDS - Skupaj smo močnejši pričel organizirano zbiranje pooblastil za skupščino NKBM, ki bo v hotelu Habakuk, dne 22.julija 2011. Pooblastilo in navodilo za izpolnitev najdete v rubriki "pooblastila". Prosimo vse naše člane in simpatizerje, da ga izpolnite in pošljete na naslov družbe Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, najkasneje do petka, 15.julija 2011.
KS Naložbe Igorja Laha objavile namero za prevzem Pivovarne Laško
Petek, 08.07.2011
KS naložbe Igorja Laha so v današnjem Delu objavile namero za prevzem Pivovarne Laško. Ob tem je zapisano, da imajo KS naložbe namen objaviti prevzemno ponudbo za delnice družbe Pivovarna Laško najpozneje v 30. dneh in ne prej kot v desetih dneh po današnji objavi namere. Sicer pa je Pivovarna Laško med drugim lastnica časopisnih družb Delo in Večer ter Pivovarne Union, ki ima v lasti Fructal, ta pa je trenutno v prodajnem postopku.
Društvo Mali delničarji MDS in Stojan Auer za "naložbo poštenosti" v NKBM
Četrtek, 30.06.2011
Delničarja Društvo mali delničarji MDS – Skupaj smo močnejši in Stojan Auer, sta za sklicano skupščino NKBM, ki bo dne 22. julija, podala nasprotni predlog kot ga predlaga uprava banke glede delitve bilančnega dobička pod 3. točko sklica skupščine. Glede na to, da ima povprečni mali delničar zgolj 29 delnic NKBM, povprečno predlagano izplačilo uprave znaša 2,40 EUR. Ker mora banka najprej poslati obrazec za pridobitev podatkov, nato pa mora izvesti obdelavo le teh in nenazadnje še izplačati tako nizek znesek, bi okrog 95.000 delničarjev v povprečju dobilo zgolj 1,20 EUR dividend. Zato predlagamo, da uprava banke predlagan znesek 3.391.912,68 EUR, zadrži in ga nameni v »naložbo poštenosti«. Ker je glede na ugotovitve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, v zadnjih petih letih v NKBM bilo izpeljanih več negospodarnih ravnanj smatramo, da je potrebno namenjen denar za izplačilo dividend porabiti za najetje in plačilo ugledne neodvisne revizorske h...
AUKN zahteva zamenjavo nadzornikov v NKBM
Torek, 28.06.2011
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države je na upravo NKBM naslovila zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine, sklicane za 22. julij. Agencija predlaga zamenjavo dveh nadzornikov - predsednika Danila Topleka in članice Alenke Bratušek. Kot pojasnjujejo na agenciji, odpoklic Topleka in Bratuškove predlagajo zaradi potencialnih konfliktov interesov. Pri Bratuškovi lahko nastane potencialni konflikt interesa zato, ker je zaposlena na ministrstvu za finance, ki je postavljavec pravno-ekonomskega okvira, v katerem banka posluje, pri Topleku pa zato, ker je v poslovnem odnosu z NKBM kot lastnik oz. solastnik družb, ki poslovno sodelujejo z NKBM kot njeni komitenti. Zaradi omenjenih dejstev se je agencija odločila, da zaradi zagotavljanja neodvisnosti, odgovornosti in gospodarnosti predlaga zamenjave. Za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, ki bi se začelo 23. julija, tako agencija v nadzorni svet namesto Topleka in Bratuškove predlaga Davorina Kračuna in Vido Le...
Banke podprle konverzijo terjatev do Zvona Ena
Ponedeljek, 27.06.2011
Delničarji Zvona Ena Holdinga so se na petkovi skupščini strinjali s konverzijo terjatev upnikov v delnice. Ti bi za vsakih 4,17 evra dolga prejeli po eno novo delnico družbe. Minimalni znesek navadnih terjatev, ki jih morajo prenesti na dolžnika, je 82,78 milijona evrov. S tem bi bili upniki, med katerimi so največje banke, poplačani v višini okoli 24 odstotkov, so komentirali v društvu Mali delničarji (MDS). Z novim načrtom finančnega prestrukturiranja Zvona Ena Holding, ki temelji na konverziji terjatev v kapital, se je isti dan seznanil tudi upniški odbor in ga s petimi glasovi za, dvema vzdržanima in nobenim proti tudi podprl.
Danes skupščina Pivovarne Laško
Petek, 24.06.2011
Čeprav je vse kazalo, da se bo vsaj zgodba o Pivovarni Laško iztekla tako, kot bi bilo za slovensko gospodarstvo najbolje, temu očitno ne bo tako. Laščani namreč na zahtevo bank lastnic poskušajo prodati del naložb, za Skupino Laško pa predlagajo preoblikovanje v pogodbeni holding. Kot kaže,pa največji lastniki (banke), temu spet nasprotujejo. Do včeraj se namreč v NLB, z 20 odstotki največji lastnici niso opredelili do predloga. Tako danes ni pričakovati podpore sklepu o statutarnih spremembah oziroma predlagano preoblikovanje v pogodbeni holding. Uprava za danes delničarjem predlaga pokritje lanske izgube 6,2 milijona evrov - nastala je zaradi slabitev - iz rezerv dobička in kapitala ter razširitev uprave s treh na pet članov. Pričakuje tudi pooblastilo za izdajo novih navadnih delnic za povečanje osnovnega kapitala do pet odstotkov. Manj verjetna je tudi potrditev nasprotnega predloga, dokapitalizacije za 36,5 milijona evrov, s čimer bi PL podvojila o...
NKBM preklicala skupščino
Torek, 21.06.2011
Razlog 23 preklic sklicsne 20. redne seje skupščine delničarjev je tehnične narave, saj je pri sklicu in pripravi gradiva prišlo do napake [predlog [predlog točke 3 dnevnega reda), ki bi lahko pomenila kršitev pravil Ljubljanske borze. p p Zato uprava družbe sklicuje 20. redno sejo skupščine delničarjev družbe v PETEK, DNE 22. JULIJA 2011, OB 11. URI V DVORANI MINARIK HOTELA HABAKUK, POHORSKA UL. 59, MARIBOR. Več o tem v rubriki "Mediji o nas".
SKLIC SKUPŠČINE NKBM
Sobota, 18.06.2011
Uprava NKBM d.d. je z danšnjim dnem sklicala redno letno skupščino in sicer v torek, 19.julija 2011 v hotelu Habakuk. Čeprav je Nova KBM šele pred dobrim mesecem dni zaključila stomilijonsko dokapitalizacijo, bo predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič na skupščini 19. julija iskal novo pooblastilo za do 50-odstotno dokapitalizacijo. Po trenutnih borznih cenah bi uprava Nove KBM s ponovno dokapitalizacijo lahko zbrala okoli 150 milijonov evrov svežega kapitala, pri dokapitalizaciji pa bi lahko v celoti izključila tudi prednostno pravico obstoječih delničarjev. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68 evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 0,13 evra. Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 31. 3. 2011. Dividenda se izplača dne 20. 9. 2011. Pravtako predlagajo, da predsednik nadzornega sveta za opr...
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki