Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 NOVICE
Mali delničarji zahtevamo dividendo KS Naložb
Četrtek, 16.06.2011
Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, ki mu predseduje Stanislav Zajšek in Društvo mali delničarji MDS pod vodstvom Rajka Stankoviča bomo na skupščini KS Naložb, ki jih obvladuje privatizacijski mQgotec Igor Lah, zahtevali izplačilo 0,4 evra bruto dividende za delnico. Skupno bi tako KS Naložbe po predlogu našega Zavoda in društva MDS za dividende namenile 1,6 milijona evrov.
PIVOVARNA LAŠKO - pričetek zbiranja pooblastil za skuščino
Petek, 10.06.2011
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Pivovarna Laško, d.d. objavlja naslednje sporočilo: Pivovarna Laško, d.d. želi vzpodbuditi delničarje družbe k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in sporoča, da je družba začela z organiziranim zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 17. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d., ki je sklicana za dne 24.6.2011 ob 13.00 uri v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg Svobode 6, Laško. Pivovarna Laško, d.d. je k organiziranem zbiranju pooblastil povabila vsa društva oz. združenja malih delničarjev. Delničarji lahko za pooblaščenca, ki bo uresničeval njihove glasovalne pravice na skupščini, izberejo enega od v pooblastilu navedenih predstavnikov društev oz. združenj malih delničarjev, kot sledi: Auer Stojan, predsednik sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor (MD), doc. dr. Čadež Simon, ...
Triglav ovadil Gregorja Strmčnika
Četrtek, 02.06.2011
Na podlagi interne revizije poslov nekdanje uprave je Triglav Zdravstvena zavarovalnica (TZZ) na koprsko okrožno državno tožilstvo pred dnevi posredovala kazensko ovadbo zoper nekdanjega člana uprave Gregorja Strmčnika, saj ga sumi, da je pri projektu Grad Križ zlorabil položaj ter ponarejal listine. Na podlagi zaslišanj članov skupščine Triglav Zdravstvene dejavnosti Miša Čeplaka (sicer člana uprave Zavarovalnice Triglav in člana nadzornega sveta TZZ) in Ivana Gracarja (nekdanjega člana uprave TZZ, ki se zdaj poteguje za članstvo v upravi Vzajemne) ter forenzične preiskave računalnikov je interna revizija ugotovila, da naj bi Gregor Strmčnik ponarejal gradivo in sklepe skupščine iz 1. julija 2009, ki je odločala o ustanovitvi družbe Grad Križ. Skupščina je takrat dejansko potrdila, da bo Triglav le 65-odstotni lastnik te družbe, Strmčnik pa naj bi ta sklep po tistem, ko se je začela interna revizija, ponaredil tako, da je Gracarju dal v ponovni podpis tok...
Podpora našim kandidatom za skupščino Vzajemne
Torek, 24.05.2011
Te dni - najpozneje do danes - bo vseh 870.000 zavarovancev Vzajemne prejelo po pošti vabilo in glasovnico za volitve v 45-člansko skupščino Vzajemne. Glasujete lahko po pošti ali 8. junija na voliščih po vsej državi, prvič pa tudi po spletu. Člani Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev smo z društvom MDS - Skupaj smo močnejši pripravili zgibanko kandidatov, ki smo jih predlagali za naše predstavnike na skupščini. Vljudno vas prosimo, da jih podprete! Zgibanko si lahko ogledate oziroma jo natisnete v rubrike "Pooblastila". Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!
Mercator: Osem evrov dividende za delnico
Sobota, 21.05.2011
Uprava Mercatorja je za 22. junij sklicala sejo skupščine delničarjev. Poglavitna točka dnevnega reda bo poročilo o poslovanju ter delitev dobička: uprava predlaga, da se za dividende nameni 30,1 milijona evrov ali okoli tri četrtine od 40,4 milijona evrov bilančnega dobička. To pomeni dividendo v višini osem evrov bruto na navadno delnico. Preostanek bilančnega dobička bo po predlogu ostal nerazporejen. Dividende bodo izplačali v 60 dneh vsem, ki bodo imetniki delnic Mercatorja na dan 27. junij 2011. Med predlogi sklepov so še razrešnici nadzornemu svetu in upravi za preteklo poslovno leto ter imenovanje pooblaščenega revizorja. (znova je predlagana revizijska hiša KPMG)
Koliko je vredna delnica NKBM?
Četrtek, 19.05.2011
Delnica Nove KBM je včeraj, prvič po marcu 2009, ko so svetovne borze zamajale težave ameriške zavarovalniške skupine AIG, končala trgovanje pod mejo osmih evrov za delnico. Le nekoliko nad dokapitalizacijsko ceno delnice je Nova KBM končala tudi trgovanje na varšavski borzi, kjer so se zadnji posli sklepali po 8,1 evra. Tako se ruši tudi drugi argument Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN), in sicer da je zaradi nizke cene dokapitalizacijske delnice smiselno, da država pri dokapitalizaciji NKBM sodeluje. Znižana bonitetna ocena utegne vplivati negativno tudi na prihodnje zadolževanje Nove KBM na mednarodnih trgih, saj analitiki pričakujejo, da se jim bo zaradi tega obrestna mera obveznic zvišala za do 0,1 odstotne točke, medtem ko bi se za hibridne instrumente lahko zvišala celo do 0,5 odstotne točke.
Zanimajo nas sporni posli Petrola
Torek, 17.05.2011
Bliža se skupščina Petrola, na kateri bomo predsdtavniki Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev postavili zlasti tri sklope vprašanj; prvo je, kako aktualna uprava zmanjšuje izpostavljenost do ljubljanskega SCT, ki Petrolu zaradi neplačanih računov dolguje približno 11 milijonov evrov. Zanimala nas bo tudi Petrolova naložba v koprski Istrabenz, predvsem pa, zakaj o tem še nihče ni bil poklican na odškodninsko odgovornost, niti nekdanje poslovodstvo Petrola, niti nekdanji nadzorniki. Tretji sklop vprašanj pa se nanaša na načrte in dividendno politiko Petrola. Sicer pa bomo skupaj z društvom MDS vprašanja o spornih poslih zastavili tudi pisno, da nas uprava na skupščini ne bi odpravila z izgovorom o pomanjkanju časa....
Nedopustno: KPMG kar 16 let zapored revizor Krke !
Sobota, 14.05.2011
Zavod Za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev in Društvo MDS je po zastavljenem vprašanju na lanskoletni skupščini glede revizorske hiše ugotavljalo resničnost informacije, da družbo Krko že 16 leto zapored revidira KPMG. Zato je skladno s priporočili stroke predlagalo, da se to v letu 2011 spremeni. Ena izmed novo izvoljenih članic NS je tedaj zagotovila, da bodo to tudi upoštevali, saj stroka priporoča menjavo revizorja na 5 do 7 let. In poglejte kakšen je predlog sklepa na letošnji skupščini: Predlog sklepa 5.1 Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.
Kaj se dogaja v Perutnini Ptuj?
Petek, 13.05.2011
Menedžerski prevzem Perutnine Ptuj , ki stoji na trhlih nogah, rešuje ameriška družba RTS , piše danes Dnevnik. Lastnik podjetja naj bi bil Stanislav Ražen, ki je tudi direktor največjega slovenskega trgovca z žiti Univit. Ražen naj bi postal največji posamezni lastnik podjetja Holding PMP , s katerim so menedžerji Perutnine Ptuj prevzeli podjetje. Delničarji Holdinga PMP, ki ima v lasti desetino Perutnine Ptuj so namreč sprejeli sklep, da RTS prek pet milijonskega posojila vstopi v lastništvo podjetja in sicer pridobi 22,4-odstotni delež. S pretvorbo dolga v lastniški delež Holding PMP ostaja skoraj brez dolgov, ima le še posojilo v višini 150 tisoč evrov pri banki Abanka Vipa [ABKN 37,00 0,00%]. Zato se pri Dnevniku sprašujejo, ali je do lastniške spremembe v Holding prišlo zaradi želje v večjem lastniškem deležu v Perutnini Ptuj. Holding bo namreč sedaj veliko lažje prišel do denarja, s katerim naj bi želel odkupiti 15-odstotni delež v Perutnini, ki g...
Revizija stopniščne skupščine Pivovarne Laško
Sreda, 20.04.2011
Vrhovno sodišče je sprejelo sklep, da bo dopustilo revizijo sodbe celjskega višjega sodišča, ki je tako imenovano stopniščno skupščino malih delničarjev Pivovarne Laško, ta je bila maja 2009, razglasilo za nično. Vrhovno sodišče seje odločilo, da bo dopustilo revizijo glede vprašanja, ali je bil preklic skupščine delničarjev, za katerega se je svojčas odločil nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot, veljaven, če ne zakon o gospodarskih družbah ne statut podjetja ne predvidevata ne oblike ne postopka preklica skupščine.
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki