Prosimo, posodobite svoj brskalnik, trenutni vam ne zagotovalja popolne predstavitve strani oz. je le-ta predstavljena z napakami.
  • Uporabniško ime:
  • Geslo:
  • ali Prekliči
 ZAKONODAJA
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH - ZGD
Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), – Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-B (Uradni list RS, št. 26/07 z dne 23. 3. 2007), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007), – Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1B (Uradni list RS, št. 68/08 z dne 8. 7. 2008) in – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/09 z dne 5. 6. 2009).
Št. 310-01/09-15/1 Ljubljana, dne 15. julija 2009 EPA 453-V Državni zbor Republike Slovenij...

  Prenesi datoteko
ZAKON O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-NPB2) -
Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007), – Popravek Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 100/07 z dne 2. 11. 2007), – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-A (Uradni list RS, št. 69/08 z dne 8. 7. 2008) in – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-B (Uradni list RS, št. 40/09 z dne 29. 5. 2009).
Številka: 450-12/09-8/1 Datum: 24. 7. 2009 EPA 516-V

  Prenesi datoteko
ZAKON O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjihZNVP (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8.4.1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02 z dne 22.8.2002), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ZNVP-A (Uradni list RS, št. 114/06 z dne 9.11.2006), Zakon o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27.7.2007) in Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih NVP-B (Uradni list RS, št. 58/09 z dne 27.7. 2009).
Številka: 450-12/09-10/1 Datum: 24. 8. 2009 EPA 540-V

  Prenesi datoteko
ZAKON O PRAVNIH NASLEDNICAH PID-ov
- Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb – ZPNPID (Uradni list RS, št. 68/07 z dne 30. 7. 2007), - Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb – ZPNPID-A (Uradni list RS, št. 7/08 z dne 24. 1. 2008), - Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o oceni ustavnosti Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, št. U-I-66/08-14 (Uradni list RS, št. 121/08 z dne 23. 12. 2008) in - Zakon o spremembi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb – ZPNPID-B (Uradni list RS, št. 40/09 z dne 29.5. 2009).
Številka: 310-01/09-13/1 Datum: 17. 6. 2009 EPA 450-V
ZAKON O PREVZEMIH
- Zakon o prevzemih – ZPre-1 (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006), - Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007), - Zakon o dopolnitvi Zakona o prevzemih – ZPre-1A (Uradni list RS, št. 1/08 z dne 4. 1. 2008) in - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih – ZPre-1B (Uradni list RS, št. 68/08 z dne 8. 7. 2008).
Številka: 310-09/95-3/22 Datum: 14. 7. 2008 EPA 2188-IV

  Prenesi datoteko
Vse pravice pridržane © Zavod za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, Loška ulica 13, 2000 Maribor
tel.: +386 41 328 730 fax: 02 / 234 16 69 | piškotki